Landelijk Kennis- en Leerprogramma ’Brede welvaart in beleid’ van start

Terug

Landelijk Kennis- en Leerprogramma ’Brede welvaart in beleid’ van start

Geschreven op 18 juli 2023

“Het Rijk en de regio werken samen om bij te dragen aan een sociale, ecologische én economische gezonde samenleving.”

Nadat het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in 2022 is gelanceerd, is het netwerk begin 2023 gestart met het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’. Binnen het leerprogramma gaan de regiobureaus elk aan de slag met een thema om vanuit een breed welvaartsperspectief te kijken naar regionale vraagstukken. Dit programma helpt bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland bij de ontwikkeling van kennis over en toepasbaarheid van brede welvaart in de beleidspraktijk. Het Rijk en de regio werken hierin samen om bij te dragen aan een sociale, ecologische én economische gezonde samenleving.

Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen zijn regiocoördinator van ‘Bewoners in beeld’. Dit thema gaat over het perspectief van inwoners bij beleid gericht op brede welvaart. Het doel van deze Communities of Practice (CoP’s) is om het perspectief van bewoners te integreren in beleidsvorming en besluitvorming met betrekking tot brede welvaart.

Binnen de community zijn vier casussen die op verschillende manieren te maken hebben met het in beeld brengen van inwonersperspectieven, van het opzetten van een burgerpanel tot vergaande burgerparticipatie. Experts en casushouders komen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen, en om te verkennen hoe inwoners effectief kunnen worden betrokken bij het bepalen van het beleid dat brede welvaart beïnvloedt. Lees meer over de startbijeenkomst van de Community of Practice ‘Bewoners in beeld’.

Vijf Communities of Practice

Binnen het leerprogramma gaan de regiobureaus elk aan de slag met een thema. Naast ‘Bewoners in beeld’ zijn er vier anders CoP’s.

  • De CoP ‘Basis voor gebiedsgericht werken’ behandelt de grote transitieopgaven in een gebied en streeft naar het versterken van brede welvaart door middel van een integrale benadering. Het doel is om de ruimtelijke puzzel van samenhangende of soms tegenstrijdige gebiedsopgaven op te lossen.
  • De CoP ‘Oog voor de toekomst’ richt zich op lange termijnvisies en het meenemen van de impact van later bij de beleidskeuzes van nu. Er wordt gezocht naar antwoorden op de vraag hoe we de invloed op 'later' kunnen integreren in de beleidsbeslissingen van nu.
  • De CoP ‘lerende en adaptieve aanpak’ heeft als doel om gedurende het beleidsproces te leren en bij te sturen. Er wordt gezocht naar methoden om evalueren en aanpassen tijdens de uitvoering mogelijk te maken.
  • De CoP 'Sturen op impact', richt zich op het in kaart brengen van de kosten en baten van brede welvaart. Er wordt gezocht naar methoden en systemen om de impact van beleid en handelen op brede welvaart te meten.

Op de website van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart is meer informatie beschikbaar over de CoP’s. Ook zullen er naar aanleiding van de bijeenkomsten regelmatig nieuwe inzichten gedeeld worden.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart

 

afbeelding

 

Betrokken medewerkers

Marije Kooistra

Marije Kooistra

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers