Landelijke feiten en cijfers over laaggeletterdheid op Lezenenschrijven.nl

Terug

Landelijke feiten en cijfers over laaggeletterdheid op Lezenenschrijven.nl

Geschreven op 10 april 2019

“Stichting Lezen & Schrijven brengt laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht van publiek en politiek.”

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Taal-, reken- en digitale vaardigheden zijn hiervoor essentieel. Als je moeite hebt met deze basisvaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Stichting Lezen & Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en verminderen. We zetten de landelijke informatie over laaggeletterheid op Lezenenschrijven.nl voor je op een rij.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid in Nederland op de kaart te zetten, organiseert Stichting Lezen & Schrijven samen met partners evenementen en campagnes, zoals de Week van de Alfabetisering en de TaalHeldenverkiezing. Daarnaast brengen zij laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht van publiek en politiek door onderzoek te doen en te publiceren en via media kennis, feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden te delen.

Landelijke informatie over laaggeletterdheid en de aanpak hiervan

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland.
Waar vind je welke informatie op de website van Stichting Lezen en Schrijven? We zetten het voor je op een rij:

 • Armoede onder laaggeletterden
  • Op deze pagina vind je onderzoeken, instrumenten, lesmaterialen en projecten en programma’s rondom het thema geld en laaggeletterdheid.
 • Bereik laaggeletterden
  • Taal voor het Leven in kaart gebracht. Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties bij het duurzaam vinden, opleiden en volgen van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
 • Situatie Laaggeletterden, feiten en cijfers 
  • Feiten en cijfers per onderwerp weergegeven met onder andere behulp van infographics, kaarten en tabellen.
 • Situatie Laaggeletterden, verhalen
  • Hoe is het om laaggeletterd te zijn? Waar loop je in het dagelijks leven tegen aan? Ex-laaggeletterden vertellen hun persoonlijke verhaal. Daarnaast delen taalvrijwilligers en organisaties, die helpen laaggeletterdheid terug te dringen, hun ervaringen.
 • Taalaanbod
  • Een overzicht van niveauverhogende programma’s en projecten waarbij specifieke thema’s aan bod komen, zoals werk, zelfredzaamheid of gezondheid.
 • Werk en laaggeletterdheid
  • Op deze pagina vind je onderzoeken, instrumenten, lesmaterialen en projecten en programma’s rondom het thema werk en laaggeletterdheid.
 • Werving laaggeletterden
  • Om professionals bewust te maken van laaggeletterdheid en organisaties te ondersteunen in het bijscholen van laaggeletterden, ontwikkelt Stichting Lezen & Schrijven samen met landelijke kennispartners en onderwijsinstellingen lesmaterialen en instrumenten. Op deze pagina vind je een greep uit het aanbod van instrumenten en lesmaterialen.
 • Zorg en laaggeletterdheid
  • Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheidssituatie van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden missen namelijk veelal de vaardigheden goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Zij hebben vaak ook lage gezondheidsvaardigheden. De gevolgen hiervan voor hun gezondheid zijn groot. Op deze pagina vind je onderzoeken, instrumenten, lesmaterialen en projecten en programma’s rondom het thema gezondheid en laaggeletterdheid.

  Meer informatie:
  Dorina Hadders, projectleider Rayon Noord, dorina@lezenenschrijven.nl
  logo Stichting Lezen & Schrijven

Betrokken medewerkers

Esther Rodenburg

Esther Rodenburg

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers