Bereikbaarheid & voorzieningen

Bereikbaarheid en voorzieningen

De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen worden gezien als belangrijke factoren voor de leefbaarheid van een gebied. Het is prettig voor bewoners als de voorzieningen niet al te ver weg zijn, en ze voor alle doelgroepen goed te bereiken zijn. De bereikbaarheid wordt beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en de mobiliteit van de inwoners.

Op deze pagina valt te zien welke afstanden Drenten gemiddeld naar hun voorziening moeten afleggen, maar ook hoe zij de bereikbaarheid van deze voorzieningen ervaren.

 

Grotere afstand tot voorzieningen in Drenthe dan in Nederland

De afstanden die Drenten naar een voorziening moeten afleggen zijn groter dan elders in Nederland. Dit heeft te maken met het landelijke karakter van de provincie. Voor veel voorzieningen moet worden gependeld naar het volgende dorp of het regionale centrum in de buurt. Voor veel voorzieningen is het verschil in afstand met de rest van Nederland te overzien. Zo ligt de gemiddelde afstand naar een basisschool in Drenthe op 1 kilometer, terwijl dat voor heel Nederland 700 meter is. Voor andere voorzieningen is het verschil in afstand groter. Zo moeten jonge Drenten ongeveer een dubbele afstand naar een HAVO/VWO school afleggen ten opzichte andere jonge Nederlanders (6,5 km t.o.v. 3,3 km).

Grote verschillen tussen gemeenten

De afstand tot voorzieningen verschilt erg tussen de Drentse gemeenten. In de meer stedelijke Drentse gemeenten is de afstand tot voorzieningen kleiner dan in de meer landelijke gemeenten. In welke gemeente Drenten het verst moeten reizen naar een voorziening is afhankelijk van het type voorziening. Zo moeten inwoners van Midden-Drenthe gemiddeld 13,8 kilometer afleggen om een HAVO/VWO te bereiken, terwijl dit in het naastgelegen, en ook landelijke, Westerveld slechts 6,9 kilometer is. De gemiddelde afstand tot een treinstation is in Borger-Odoorn 15,8 kilometer, en in Coevorden 5,8 kilometer.

De genoemde afstanden zijn gemiddelden voor alle inwoners van een gemeente. Binnen deze gemeenten bestaan nog grote verschillen. In de gemeente Aa en Hunze bijvoorbeeld, is de gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk 2,4 kilometer, maar in Grolloo en Eexterveen ligt dit cijfer op meer dan 6 kilometer. De gemiddelde afstand tot voorzieningen op dorps-, buurt-, en wijkniveau zijn bij het Trendbureau Drenthe bekend. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Drenten in niet stedelijke gebieden iets minder tevreden over voorzieningen

De afstanden naar voorzieningen zijn op het platteland groter. In Drenthe is veel platteland. Deze grotere afstanden leiden er in Drenthe toe dat inwoners van het platteland minder tevreden zijn over de voorzieningen in hun dorp of wijk. Gemiddeld geven Drenten een 7,2 voor de voorzieningen in hun dorp of wijk. In sterk en matig stedelijk gebied ligt dit cijfer hoger (7,5), dan in weinig (7,1) en niet stedelijk gebieden (7,0). Het gemiddelde cijfer voor voorzieningen is dus overal voldoende, maar iets lager op het platteland.

Bereikbaarheid en voorzieningen in perspectief

De bakker, de slager en de bank zijn in veel dorpen uit het straatbeeld verdwenen. Autonome dorpen, waar vrijwel alle voorzieningen op loopafstand te bereiken waren, zijn verworden tot woondorpen, waar de dagelijkse levensbehoeften vooral buiten het dorp worden bevredigd. Dit is niet per definitie een probleem. Het overgrote deel van de Drenten heeft een auto en kan alle voorzieningen vrij eenvoudig bereiken.

Voor mensen die minder mobiel zijn vormt het bereiken van voorzieningen mogelijk wel een probleem, zeker als de functionele rol van voorzieningen in ogenschouw wordt genomen. Het steeds mobieler worden van voorzieningen zelf biedt hier wellicht een uitkomst.

Medewerker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Betrokken medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

  • Mail
  • LinkedIn
Sophie Stroisch

Sophie Stroisch

Data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe , Groningen en Friesland

Half oktober 2020 ontvangen 15.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij de leefbaarheid in hun dorp of wijk ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Drenthe, Groningen en Friesland. De uitkomsten van het onderzoek helpen beleidsmakers van provincies en gemeenten om beter in te kunnen spelen op de behoeften

Leefbaarheid

Nieuwe website Trendbureau Drenthe gelanceerd door gedeputeerde Hans Kuipers

Vandaag bestaat Trendbureau Drenthe 3 jaar. Dat vieren we met de lancering van een vernieuwde website door gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe, die het Trendbureau mede mogelijk heeft gemaakt. Naast een nieuwe uitstraling en nog meer Drentse feiten en cijfers vind je nu nog sneller en beter de informatie die je zoekt.    We hebb

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Deze week vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 3 jaar is. Provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan toegankelijke en eenduidige Drentse data en kennis over onderwerpen als leefbaarheid, armoede, onderwijs, zorg en laaggeletterdheid. Sinds september 2017 monitort Trendbureau Drenthe tren

Publicaties

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Leefbaarheid

Cultuurmonitor Emmen