Bereikbaarheid & voorzieningen

Bereikbaarheid en voorzieningen

De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen worden gezien als belangrijke factoren voor de leefbaarheid van een gebied. Het is prettig voor bewoners als de voorzieningen niet al te ver weg zijn, en ze voor alle doelgroepen goed te bereiken zijn. De bereikbaarheid wordt beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en de mobiliteit van de inwoners.

Op deze pagina valt te zien welke afstanden Drenten gemiddeld naar hun voorziening moeten afleggen, maar ook hoe zij de bereikbaarheid van deze voorzieningen ervaren.

 

Grotere afstand tot voorzieningen in Drenthe dan in Nederland

De afstanden die Drenten naar een voorziening moeten afleggen zijn groter dan elders in Nederland. Dit heeft te maken met het landelijke karakter van de provincie. Voor veel voorzieningen moet worden gependeld naar het volgende dorp of het regionale centrum in de buurt. Voor veel voorzieningen is het verschil in afstand met de rest van Nederland te overzien. Zo ligt de gemiddelde afstand naar een basisschool in Drenthe op 1 kilometer, terwijl dat voor heel Nederland 700 meter is. Voor andere voorzieningen is het verschil in afstand groter. Zo moeten jonge Drenten ongeveer een dubbele afstand naar een HAVO/VWO school afleggen ten opzichte andere jonge Nederlanders (6,5 km t.o.v. 3,3 km).

Grote verschillen tussen gemeenten

De afstand tot voorzieningen verschilt erg tussen de Drentse gemeenten. In de meer stedelijke Drentse gemeenten is de afstand tot voorzieningen kleiner dan in de meer landelijke gemeenten. In welke gemeente Drenten het verst moeten reizen naar een voorziening is afhankelijk van het type voorziening. Zo moeten inwoners van Midden-Drenthe gemiddeld 13,8 kilometer afleggen om een HAVO/VWO te bereiken, terwijl dit in het naastgelegen, en ook landelijke, Westerveld slechts 6,9 kilometer is. De gemiddelde afstand tot een treinstation is in Borger-Odoorn 15,8 kilometer, en in Coevorden 5,8 kilometer.

De genoemde afstanden zijn gemiddelden voor alle inwoners van een gemeente. Binnen deze gemeenten bestaan nog grote verschillen. In de gemeente Aa en Hunze bijvoorbeeld, is de gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk 2,4 kilometer, maar in Grolloo en Eexterveen ligt dit cijfer op meer dan 6 kilometer. De gemiddelde afstand tot voorzieningen op dorps-, buurt-, en wijkniveau zijn bij het Trendbureau Drenthe bekend. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Drenten in niet stedelijke gebieden iets minder tevreden over voorzieningen

De afstanden naar voorzieningen zijn op het platteland groter. In Drenthe is veel platteland. Deze grotere afstanden leiden er in Drenthe toe dat inwoners van het platteland minder tevreden zijn over de voorzieningen in hun dorp of wijk. Gemiddeld geven Drenten een 7,2 voor de voorzieningen in hun dorp of wijk. In sterk en matig stedelijk gebied ligt dit cijfer hoger (7,5), dan in weinig (7,1) en niet stedelijk gebieden (7,0). Het gemiddelde cijfer voor voorzieningen is dus overal voldoende, maar iets lager op het platteland.

Bereikbaarheid en voorzieningen in perspectief

De bakker, de slager en de bank zijn in veel dorpen uit het straatbeeld verdwenen. Autonome dorpen, waar vrijwel alle voorzieningen op loopafstand te bereiken waren, zijn verworden tot woondorpen, waar de dagelijkse levensbehoeften vooral buiten het dorp worden bevredigd. Dit is niet per definitie een probleem. Het overgrote deel van de Drenten heeft een auto en kan alle voorzieningen vrij eenvoudig bereiken.

Voor mensen die minder mobiel zijn vormt het bereiken van voorzieningen mogelijk wel een probleem, zeker als de functionele rol van voorzieningen in ogenschouw wordt genomen. Het steeds mobieler worden van voorzieningen zelf biedt hier wellicht een uitkomst.

Medewerker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Betrokken medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

CBS presenteerde vandaag, 30 november 2020, de Regionale Monitor Brede Welvaart. Deze monitor brengt in beeld hoe de brede welvaart er voorstaat voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden aan de hand van een interactief dashboard. Samen geven de ruim 40 indicatoren een breed beeld van de huidige staat en de ontwikkeling van de regionale samenlevi

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Vanuit alle plattelandsgebieden worden al jaren zorgen geuit over het grote vertrek van het aantal jongeren. Zo ook in Drenthe. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is dit maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven

Publicaties

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland