Bereikbaarheid & voorzieningen

Bereikbaarheid en voorzieningen

De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen worden gezien als belangrijke factoren voor de leefbaarheid van een gebied. Het is prettig voor bewoners als de voorzieningen niet al te ver weg zijn, en ze voor alle doelgroepen goed te bereiken zijn. De bereikbaarheid wordt beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en de mobiliteit van de inwoners.

Op deze pagina valt te zien welke afstanden Drenten gemiddeld naar hun voorziening moeten afleggen, maar ook hoe zij de bereikbaarheid van deze voorzieningen ervaren.

 

Grotere afstand tot voorzieningen in Drenthe dan in Nederland

De afstanden die Drenten naar een voorziening moeten afleggen zijn groter dan elders in Nederland. Dit heeft te maken met het landelijke karakter van de provincie. Voor veel voorzieningen moet worden gependeld naar het volgende dorp of het regionale centrum in de buurt. Voor veel voorzieningen is het verschil in afstand met de rest van Nederland te overzien. Zo ligt de gemiddelde afstand naar een basisschool in Drenthe op 1 kilometer, terwijl dat voor heel Nederland 700 meter is. Voor andere voorzieningen is het verschil in afstand groter. Zo moeten jonge Drenten ongeveer een dubbele afstand naar een HAVO/VWO school afleggen ten opzichte andere jonge Nederlanders (6,5 km t.o.v. 3,3 km).

Grote verschillen tussen gemeenten

De afstand tot voorzieningen verschilt erg tussen de Drentse gemeenten. In de meer stedelijke Drentse gemeenten is de afstand tot voorzieningen kleiner dan in de meer landelijke gemeenten. In welke gemeente Drenten het verst moeten reizen naar een voorziening is afhankelijk van het type voorziening. Zo moeten inwoners van Midden-Drenthe gemiddeld 13,8 kilometer afleggen om een HAVO/VWO te bereiken, terwijl dit in het naastgelegen, en ook landelijke, Westerveld slechts 6,9 kilometer is. De gemiddelde afstand tot een treinstation is in Borger-Odoorn 15,8 kilometer, en in Coevorden 5,8 kilometer.

De genoemde afstanden zijn gemiddelden voor alle inwoners van een gemeente. Binnen deze gemeenten bestaan nog grote verschillen. In de gemeente Aa en Hunze bijvoorbeeld, is de gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk 2,4 kilometer, maar in Grolloo en Eexterveen ligt dit cijfer op meer dan 6 kilometer. De gemiddelde afstand tot voorzieningen op dorps-, buurt-, en wijkniveau zijn bij het Trendbureau Drenthe bekend. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Drenten in niet stedelijke gebieden iets minder tevreden over voorzieningen

De afstanden naar voorzieningen zijn op het platteland groter. In Drenthe is veel platteland. Deze grotere afstanden leiden er in Drenthe toe dat inwoners van het platteland minder tevreden zijn over de voorzieningen in hun dorp of wijk. Gemiddeld geven Drenten een 7,2 voor de voorzieningen in hun dorp of wijk. In sterk en matig stedelijk gebied ligt dit cijfer hoger (7,5), dan in weinig (7,1) en niet stedelijk gebieden (7,0). Het gemiddelde cijfer voor voorzieningen is dus overal voldoende, maar iets lager op het platteland.

Bereikbaarheid en voorzieningen in perspectief

De bakker, de slager en de bank zijn in veel dorpen uit het straatbeeld verdwenen. Autonome dorpen, waar vrijwel alle voorzieningen op loopafstand te bereiken waren, zijn verworden tot woondorpen, waar de dagelijkse levensbehoeften vooral buiten het dorp worden bevredigd. Dit is niet per definitie een probleem. Het overgrote deel van de Drenten heeft een auto en kan alle voorzieningen vrij eenvoudig bereiken.

Voor mensen die minder mobiel zijn vormt het bereiken van voorzieningen mogelijk wel een probleem, zeker als de functionele rol van voorzieningen in ogenschouw wordt genomen. Het steeds mobieler worden van voorzieningen zelf biedt hier wellicht een uitkomst.

Medewerker

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe