Bevolkingsontwikkeling

Drenthe kent na enkele jaren van bevolkingskrimp de afgelopen twee jaar weer een toename van de bevolking. Deze groei valt te verklaren doordat de immigratie hoger is dan de emigratie. Dit sterke positieve buitenlandse migratiesaldo compenseerde ruimschoots de bevolkingsontwikkelingen die een afname van de bevolking tot gevolg hebben. Er vertrokken namelijk per saldo meer mensen naar andere delen van Nederland en daarnaast overlijden er meer mensen dan dat er geboren worden.

In het kort

  • Na enkele jaren van bevolkingsafname nam de Drentse bevolking de afgelopen twee jaar toe in omvang.
  • De groei van de bevolking is onevenredig verdeeld. In het Oostelijk deel van de provincie (anticipeerregio’s) blijft de bevolking afnemen.
  • Sinds 2011 overlijden er meer mensen dan er geboren worden. Dit negatieve natuurlijke saldo wordt steeds sterker.

Sterfteoverschot drukt bevolkingsgroei veroorzaakt door buitenlandse migratie

De omvang van de Drentse bevolking schommelt al enkele jaren rond de 490.000 inwoners. Van 2011 tot en met 2015 nam de bevolking af en was er sprake van zogeheten krimp, de laatste twee jaar is er sprake van een toename van de bevolking. Als de bevolkingsontwikkeling wordt opgesplitst in verschillende componenten valt te zien dat de groei van de bevolking in de afgelopen jaren te verklaren valt door een sterke toename van de immigratie. In 2016 kwamen er ruim 12.000 mensen uit het buitenland naar Drenthe toe. Dit is fors meer dan het aantal personen dat naar het buitenland vertrok (1.671 emigranten). Deze forse toename valt te verklaren door de vluchtelingencrisis en lijkt daarom van tijdelijke aard.

Kijken we naar meer structurele bevolkingscomponenten dan wijst alles op een verdere afname van de bevolking in de toekomst. Er zijn namelijk in vrijwel alle jaren meer mensen die uit Drenthe naar een andere Nederlandse gemeente vertrekken dan dat er mensen zijn die zich vanuit een andere Nederlandse gemeente in Drenthe vestigen. In de meeste jaren sinds 2010 was er sprake van een binnenlands vertrekoverschot tussen de 500 en 1.000 inwoners. In 2016 was dit saldo nog negatiever (-4.025), maar dit houdt hoogstwaarschijnlijk verband met vluchtelingen die verhuizen naar andere delen van het land.

Een andere ontwikkeling is dat er sinds 2011 meer Drenten overlijden dan dat er geboren worden. Dit valt deels te verklaren door een lager aantal geboorten in vergelijking met 2010, al moet gezegd dat het aantal geboorten in 2016 hoger was dan in 2015. Toch blijft er sprake van een negatief saldo van natuurlijke bevolkingsgroei, omdat het aantal sterfgevallen toeneemt. Dit houdt verband met de vergrijzing van de Drentse bevolking en het is de verwachting dat het aantal sterfgevallen de komende jaren verder zal toenemen.

Gemeenten vergeleken

Tussen de Drentse gemeenten zijn grote verschillen waar te nemen in de bevolkingsontwikkelingen. De bevolking in Hoogeveen en Meppel in het Zuiden van de provincie en Tynaarlo en Noordenveld in het Noorden is de afgelopen jaren toegenomen. In het Oosten van de provincie is er sprake van bevolkingskrimp. Van de gemeenten anticipeerregio is in Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn sinds 2010 de bevolkingsomvang ieder jaar gekrompen. In Aa en Hunze is de bevolking de afgelopen jaren wat gegroeid.

gerelateerd

medewerkers