Migratie

Het aantal Drenten met een migratieachtergrond is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt voornamelijk door een toename van mensen met een niet-Westerse achtergrond. Het aandeel van de Drentse bevolking met een migratieachtergrond is nog wel aanzienlijk lager dan in de rest van Nederland. In vergelijking met de rest van Nederland valt verder te zien dat de bevolking met een migratieachtergrond in Drenthe aan de ene kant iets meer vergrijsd is, maar aan de andere kant ook een hoger aandeel jeugd (0-15 jaar) bevat.

In het kort

  • Er waren in 2017 (11%) meer Drenten met een migratieachtergrond dan in 2010 (9%).
  • Het aandeel van mensen met een migratieachtergrond is in Drenthe lager dan in de rest van Nederland (23% in 2017).
  • Er was gedurende de periode 2010-2017 een toename van het aantal Drenten met een niet-Westerse migratieachtergrond.

Toename Drenten met een niet-Westerse migratieachtergrond

In Drenthe had op 1 januari 2017 11% van de bevolking een migratieachtergrond. Dat betekent dat deze personen zelf, of (één van) hun ouders, in het buitenland geboren is. De toename in de laatste jaren kan vooral verklaard worden door de vluchtelingencrisis. Hierdoor is ook het aandeel Drenten met een niet-Westerse migratieachtergond gegroeid, met name in gemeenten met een asielzoekerscentrum.  Opvallend is dat het aandeel personen met een Westerse migratieachtergrond niet toenam, terwijl dit in de rest van Nederland wel gebeurde.

Dit aandeel ligt een stuk lager dan in de rest van Nederland (23%). Dit kan deels verklaard worden door het feit dat mensen met een migratieachtergrond vaker in steden dan op het platteland te vinden zijn. Dat het aantal stedelijke gebieden in Drenthe in vergelijking met de rest van Nederland laag is vertaalt zich dus in een lager aandeel Drenten met een migratieachtergrond. Kijken we op het niveau gemeenten dan valt ook te zien dat de aandelen in de meer stedelijke gebieden (Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel) hoger ligt dan elders.

In Noordenveld was de afgelopen jaren ook sprake van een sterke stijging van het mensen met een migratieachtergrond. Dit kan verklaard worden door de opening van een aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Veenhuizen. Hier worden zogeheten na-reizigers van eerder in Nederland opgenomen vluchtelingen opgevangen. Zij worden in eerste instantie door de gemeente Noordenveld opgenomen in het Nederlandse bevolkingsregister, na enkele dagen worden zij dan herenigd met hun familie elders in het land. In de tussenliggende periode zijn deze mensen dus inwoner van de gemeente Noordenveld.

Drenten met een migratieachtergrond grijzer én groener

De bevolking met een migratieachtergrond bevat relatief iets meer ouderen dan in de rest van Nederland. Dit komt overeen met de sterkere vergrijzing van de gehele Drentse bevolking. Opvallend is dat het aandeel jonge personen met een migratieachtergrond (0 tot 15 jaar) ook hoger ligt dan in de rest van Nederland, terwijl dat voor de gehele Drentse bevolking zeker niet het geval is. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het aanmeldcentrum in Veenhuizen waar de na-reizigers binnen komen. Dit blijken voor een belangrijk deel kinderen te zijn, aangezien één op de drie personen met een migratieachtergrond in deze gemeente jonger dan 15 jaar is.

gerelateerd

medewerkers