Ontgroening & vergrijzing

Net als in de rest van Nederland verandert de bevolkingsopbouw in Drenthe in snel tempo. Er is sprake van ontgroening (afname van het aandeel jongeren) en vergrijzing (toename van het aandeel ouderen). De vergrijzing van de bevolking gaat in een sneller tempo dan de ontgroening. In vergelijking met Nederland is Drenthe sterker vergrijsd, maar wat betreft de ontgroening volgt Drenthe de landelijke trend.

In het kort

  • Het aantal jongeren in Drenthe nam sinds 2010 af. Er waren ruim 6.000 minder jongeren (0-19 jaar) in 2017 dan 2010.
  • Er waren in 2017 bijna 20.000 meer mensen ouder dan 65 jaar dan in 2010.
  • Het aandeel jongeren en ouderen in Drenthe was in 2017 ongeveer gelijk (+/- 22%)
  • In vergelijking met Nederland is Drenthe sterker vergrijsd, maar wat betreft de ontgroening volgt Drenthe de landelijke trend.

Ontgroening en vergrijzing zetten door

De Drentse bevolking bevat steeds minder jongeren (0-19 jaar) en steeds meer ouderen (65+ jaar). In 2010 waren er beduidend meer jongeren dan ouderen in de provincie, in 2017 zijn de aandelen ongeveer gelijk. Beiden hadden in 2017 een aandeel van ongeveer 22%. De verwachting is dat het aandeel ouderen de komende jaren verder toeneemt, terwijl het aantal jongeren verder afneemt. Dit heeft gevolgen voor zowel voorzieningen voor jongeren, zoals in het onderwijs. De gevolgen van de vergrijzing zullen vooral gemerkt worden in de zorg. De veranderende bevolkingssamenstelling heeft verder gevolgen voor de woningmarkt. In de toekomst zullen minder gezinswoningen nodig zijn en meer woningen waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Gemeenten vergeleken

Zowel ontgroening als vergrijzing verschillen per Drentse gemeente. De meer stedelijke gemeenten (Assen, Meppel, Emmen en Hoogeveen) zijn het minst ontgroend en vergrijsd. In de meer landelijke gemeenten is er juist sprake van een sterkere ontgroening en vergrijzing. In Westerveld is minder dan een vijfde van de inwoners jonger dan 20 jaar en meer dan een kwart ouder dan 65 jaar. Tynaarlo en Noordenveld wijken af van dit patroon. In deze gemeenten is er sprake van een relatief sterkere vergrijzing, maar een minder sterke ontgroening.