Prognoses

De bevolkingsprognose voor de provincie Drenthe laat voor de komende jaren een dalende trend in het aantal inwoners van de provincie zien. Deze verwachte daling van het aantal inwoners is niet evenredig verdeeld over de Drentse gemeenten. Niet in alle Drentse gemeenten wordt een krimp van de bevolking verwacht. In gemeenten in het anticipeergebied (Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) is de verwachte daling sterker dan gemiddeld, terwijl de meer stedelijke gemeenten Assen en Meppel, en de gemeente Tynaarlo juist een groei van de bevolking mogen verwachten.

In het kort

  • Het aantal inwoners van provincie Drenthe stijgt tot en met 2020 tot ruim 490.000 inwoners, om vanaf dan af te nemen tot ongeveer 474.000 inwoners in 2040.
  • De grootste krimp vind plaats in de anticipeerregio in het oosten van de provincie Drenthe.
  • In de meer stedelijke gemeenten Assen en Meppel wordt juist een groei van de bevolking verwacht. Dit is ook het geval in de gemeente Tynaarlo.

Veel gemeenten in Drenthe kunnen bevolkingskrimp verwachten

Bevolkingsprognoses worden gebruikt voor het creëren van advies en beleid voor diverse beleidsterreinen, zoals onderwijs, infrastructuur en voorzieningen. Ieder jaar worden nieuwe prognoses gemaakt. In absolute aantallen zal het totaal aantal inwoners van de provincie Drenthe naar verwachting tot en met ongeveer 2020 toenemen met ongeveer 700 personen, om daarna af te nemen met zo’n 15.000 inwoners tot en met 2040.

De totale bevolking van de provincie Drenthe zal in 2040 ten opzichte van 2017 volgens de huidige prognose met 3,2% zijn gekrompen. Sommige gemeenten dragen sterk bij aan deze afname. Zo zakt de gemeente met de meeste inwoners van de provincie, Emmen, naar verwachting tussen 2035 en 2040 door de grens van 100,000 inwoners. De bevolkingsomvang is er dat jaar 8,1% lager dan in 2017. De verwachte krimp van de Drentse bevolking wordt getemperd door de sterke groei van bijvoorbeeld de gemeente Meppel. Daar is de bevolkingsomvang naar verwachting in 2040 met 7,9% toegenomen.

In gemeenten in de anticipeerregio voorspelt de prognose een sterkere afname van de bevolking dan in gemeenten die niet in deze regio liggen. Binnen de anticipeerregio is de gemeente Borger-Odoorn de enige gemeente die tot en met 2020 een iets hoger aantal inwoners dan in 2017 mag verwachten, maar daarna volgt een sterke afname van de bevolking. Deze afname is sterker dan alle andere gemeenten in de anticipeerregio. De gemeente Coevorden krimpt van de vier anticipeergemeenten het minst hard.

gerelateerd

medewerkers