Ervaren leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip en gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen en leven van inwoners in de eigen omgeving. Hoe mensen dit ervaren wordt door verschillende factoren bepaald. De algemene gedachte is vaak dat krimp leidt tot verminderde leefbaarheid. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Drenthe. Een andere manier is om te vragen of krimp tot verminderde leefbaarheid leidt.

In het kort

  • Leden van het Drents burgerpanel waarderen de leefbaarheid in hun woonomgeving met een 7,9.
  • 15% van de leden van het panel ziet een achteruitgang in leefbaarheid. De belangrijkste reden voor de achteruitgang is het verdwijnen van voorzieningen.
  • In de anticipeerregio bevolkingskrimp Oost-Drenthe maken de mensen zich iets vaker zorgen over de toekomst van hun wijk of dorp dan elders in de provincie (12% vs 8%).

Ervaren leefbaarheid hoog

Het Drents burgerpanel waardeert de leefbaarheid in de woonomgeving met een 7,9 (2016). In de regio Oost-Drenthe, de anticipeerregio voor bevolkingskrimp, ligt de tevredenheid met de woonomgeving een fractie lager, maar ook hier is het nog steeds ruim voldoende (7,7).

De verwachting is vaak dat krimp problemen geeft voor de leefbaarheid, maar dit blijkt niet het geval in Drenthe. Hoewel in de anticipeerregio wel iets vaker werd aangeven dat veel huizen te koop staan en er veel woningen en gebouwen leeg staan (allemaal passend in het beeld van krimp) wordt de leefbaarheid in de anticipeerregio nagenoeg hetzelfde gewaardeerd als in de andere regio’s in Drenthe.

Leefbaarheid grotendeels gelijk gebleven

De leefbaarheid in de dorpen en wijken in Drenthe blijft volgens het merendeel van het burgerpanel gelijk, 10% ziet een vooruitgang en 15% van de mensen ziet een achteruitgang. De belangrijkste reden voor de achteruitgang is het verdwijnen van voorzieningen.  In de anticipeerregio bevolkingskrimp Oost-Drenthe maken de mensen zich iets vaker zorgen over de toekomst van hun wijk of dorp dan elders in de provincie (12% vs 8%).

Ervaren leefbaarheid in Noord-Nederlands perspectief

Ook in Groningen en Friesland zijn de burgerpanels gevraagd hun mening te geven over de leefbaarheid in eigen dorp of wijk en de relatie met krimp. In totaal hebben bijna 4.000 Noordelijke panelleden hun mening gegeven. De meest opvallend uitkomsten voor heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) zijn beschreven in het overzichtelijk feitenblad Leefbaarheid in Noord-Nederland.

Eén van de uitkomsten is dat een kwart van de Noorderlingen die in een krimpregio woont, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan, dit is hoger dan in regio’s waar geen krimp is.

gerelateerd

medewerkers