Tevredenheid woonomgeving

De tevredenheid van mensen met hun woonomgeving wordt door veel verschillende factoren bepaald. Eén manier om te meten hoe inwoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren, is door rechtstreeks te vragen naar de tevredenheid over de woonomgeving. Een andere manier is om te vragen of mensen vinden dat hun buurt er in het afgelopen jaar op voor- of achteruit gegaan is.

In het kort

  • Inwoners van Drenthe zijn net iets meer tevreden met hun woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander
  • In de periode 2002-2015 was 88% tot 85% van de inwoners van Drenthe (zeer) tevreden met de eigen woonomgeving.

Tevredenheid hoog en bovengemiddeld

Inwoners van Drenthe zijn zeer tevreden met hun woonomgeving. In 2015 gaf 85% aan (zeer) tevreden te zijn. In 2002 lag dit percentage met 88% een fractie hoger. Inwoners van Noord-Drenthe zijn het meest tevreden over hun woonomgeving. In 2015 gaf 88% van de inwoners van deze regio aan (zeer) tevreden te zijn. In Zuidwest-Drenthe is 85% (zeer) tevreden, in Zuidoost-Drenthe 81%. In alle Drentse regio’s is de tevredenheid hoger dan gemiddeld in Nederland (82%).

Leefbaarheid buurt steeds beter

Het aandeel inwoners van Drenthe dat van mening is dat hun buurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan, nam in de periode 2002-2015 licht af van 11% tot 9%. Dit percentage lag in 2015 in Zuidoost-Drenthe iets hoger (11%) dan in Noord-Drenthe (9%) en Zuidwest-Drenthe (8%). In Nederland als geheel is het percentage al jaren enkele procenten hoger, maar vond ook een daling plaats, tot 11% in 2015. Het percentage inwoners dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan ligt in Drenthe gelijk aan Nederland als geheel (14% en 15%).

gerelateerd

medewerkers