Gezondheid en leefstijl

Gezondheid en leefstijl

Het welzijn en de gezondheid van inwoners van een gebied zijn mede bepalend voor de leefbaarheid van een gebied. Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie en vitaliteit van het gebied. Daardoor kan ook de leefbaarheid verminderen.

Daarnaast is het zo dat mensen met een betere gezondheid en een grotere mate van welzijn vaak ook meer tevreden zijn over hun omgeving. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gevoel grip te hebben op het eigen leven.

Deze pagina geeft inzicht in de ervaren gezondheid en leefstijl.

Meeste inwoners Drenthe voelen zich gezond

Ervaren gezondheid is het oordeel over de eigen gezondheid en heeft betrekking op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Ook leefstijlfactoren (zoals roken of weinig bewegen) kunnen het oordeel over de eigen gezondheid mede bepalen.

Veruit de meeste volwassenen in Drenthe ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed (in 2016 81%, in 2013 86%). Over de jaren heen zijn 19 tot 64 jarigen net iets negatiever geworden over hun eigen gezondheid en 65-plussers net iets positiever.

Als we de Drentse gemeenten vergelijken zijn er behoorlijke verschillen. De inwoners onder de 65 jaar uit Assen, Coevorden, Emmen en Westerveld zijn het minst positief over de eigen gezondheid. De Wolden valt op door de minst negatieve beoordeling. Bij de 65-plussers liggen de percentages iets dichter bij elkaar; ouderen in Emmen, Hoogeveen, Assen, Meppel en Midden-Drenthe voelen zich het minst gezond. De gemeente Noordenveld valt op door de minst negatieve waardering van de gezondheid.

 

Helft volwassen inwoners van Drenthe heeft overgewicht

Mensen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s dan mensen met een gezond gewicht. Het is ook bekend dat mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen vaak slechter scoren op leefstijlaspecten. Een slechtere gezondheid zorgt voor een lager welbevinden en kan ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

Het aantal mensen met overgewicht is in de afgelopen decennia flink gestegen. Landelijk was begin jaren tachtig een kwart (27%) van de bevolking te zwaar (CBS, 2012). Inmiddels is dat zowel landelijk (49%) als in Drenthe (50%) de helft. In de afgelopen jaren is het aandeel gestabiliseerd, maar de verwachting is dat in 2040 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft (VTV, 2018).

In Drenthe is sprake van een verschuiving van matig overgewicht naar ernstig overgewicht. In de periode 2009-2016 daalde het aandeel 19- tot 65-jarigen met overgewicht van 51% naar 50%. Het percentage met obesitas (ernstig overgewicht) is toegenomen van 13% in 2013 naar 15% in 2016.

Voor 65-plussers geldt dat het aandeel mensen met overgewicht is afgenomen met 3% en het aandeel mensen met obesitas is toegenomen met 3%. In 2016 heeft ruim een derde van de ouderen (38%) een gezond gewicht, 43% heeft matig overgewicht en 18% heeft ernstig overgewicht. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat er in Drenthe meer mensen met overgewicht kampen dan gemiddeld in Nederland (50% tegen 46% voor 19- tot 65-jarigen en 61% tegen 59% voor 65-plussers).

Als we naar de verschillen tussen gemeenten kijken zien we dat ouderen in Midden-Drenthe het vaakst overgewicht hadden (inclusief obesitas), en ouderen in Meppel en Tynaarlo het minst vaak. De meeste obesitas onder ouderen treffen we aan in Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe (20%). In de leeftijdsgroep 19 tot 65 jaar kwam overgewicht het vaakst voor in Emmen en Borger-Odoorn, en het minst vaak in Assen en Tynaarlo. De meeste obesitas onder volwassenen is er in Emmen (21%) en Westerveld (17%).

 

Veel Drenten voldoen aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Om overgewicht tegen te gaan zet de overheid in op voldoende bewegen. Volgens de beweegrichtlijnen moeten volwassenen wekelijks ten minste 150 minuten matig intensief bewegen, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Ook worden tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen (Beweegrichtlijnen, 2017).

In Drenthe voldoet gemiddeld 50% van de volwassenen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Het percentage volwassenen dat voldoende beweegt is het laagst in de leeftijdscategorie van 35-49 jaar (47%). Drentse volwassenen zijn in de afgelopen jaren minder gaan sporten. In 2013 sportte 32% van de volwassenen niet, in 2016 is dit 39%.

Genotmiddelen risico voor gezondheid

Het gebruik van genotmiddelen, zoals tabak, alcohol en drugs kan een sterk negatief effect hebben op de gezondheid van mensen en daarmee leiden tot verzuim of uitval in de maatschappij. Vooral roken is een belangrijke risicofactor als het gaat om verlies van (gezonde) levensjaren. Landelijk rookt 23% van de inwoners. In Drenthe ligt dit percentage op 27%.

Voor het gebruik van alcohol is de toekomstige ontwikkeling onzeker. Op dit moment geeft een overgrote meerderheid van de volwassenen aan wel eens alcohol te drinken (85%). In Drenthe wordt 53% van de volwassenen geclassificeerd als lichte drinker, 23% als matige drinker en 9% als (zeer) excessieve drinker. Over het algemeen gebruiken mannen vaker genotmiddelen dan vrouwen.

 

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

Simone Barends

onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe , Groningen en Friesland

Leefbaarheid

Nieuwe website Trendbureau Drenthe gelanceerd door gedeputeerde Hans Kuipers

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Deze week vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 3 jaar is. Provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan toegankelijke en eenduidige Drentse data en kennis over onderwerpen als leefbaarheid, armoede, onderwijs, zorg en laaggeletterdheid. Sinds september 2017 monitort Trendbureau Drenthe tren

Corona

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

De inwoners van Drenthe worden sterk getroffen door de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten. De oplopende tekorten dwingen Drentse gemeenten tot ingrijpende maatregelen over de volle breedte van hun takenpakket. Inwoners plukken daarvan de wrange vruchten in de vorm van een schraler voorzieningenaanbod, hogere OZB, een slecht onderho

Leefbaarheid

Webinar 1 september: ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven wij een comp

Publicaties

Bereikbaarheid & voorzieningen

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Bereikbaarheid & voorzieningen

Cultuurmonitor Emmen