Ervaren gezondheid

Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied. Daardoor kan ook de leefbaarheid verminderen. Mensen met een slechtere gezondheid of beperkingen zijn vaak minder positief over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk doordat zij voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving.

In het kort

  • In 2016 was het aandeel 65-plussers dat de eigen gezondheid benoemt als (zeer) slecht of ‘gaat wel’ 34%. Bij 19- tot 65-jarigen was dat 19%.
  • De 65-plussers geven in 2016 minder vaak aan dat ze hun gezondheid als slecht tot zeer slecht beoordelen (34% tegen 38% in 2012).
  • De 19-64 jarigen geven in 2016 wat vaker aan dat ze hun gezondheid als slecht tot zeer slecht ervaren dan in 2013 (19% in 2016 en 16% in 2013).

Gezond voelen

Veruit de meeste volwassenen in Drenthe ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed (in 2016 81%, in 2013 86%). De 19 tot 65 jarigen geven in 2016 wat vaker aan dat ze hun gezondheid als slecht tot zeer slecht ervaren dan in 2013 (19% in 2016 en 16% in 2013). Vooral het aandeel volwassenen dat de eigen gezondheid als (zeer) slecht beoordeelt is toegenomen van 2% naar 4%.

Bij de 65-plussers in Drenthe wordt de eigen gezondheid in 2016 positiever beoordeeld dan in 2012. In 2012 vond 62% de eigen gezondheid goed tot zeer goed, in 2016 is dat percentage 66%. In 2016 vindt 5% van de 65 plussers de eigen gezondheid slecht en 29% kwalificeert de eigen gezondheid met ‘gaat wel’.

Gemeenten vergeleken

Als we de Drentse gemeenten vergelijken zijn er nog behoorlijke verschillen. De inwoners onder de 65 jaar uit Assen, Coevorden, Emmen en Westerveld zijn het minst positief over de eigen gezondheid. De Wolden valt op door de minst negatieve beoordeling.

Bij de 65 plussers liggen de percentages iets dichter bij elkaar; ouderen in Emmen, Hoogeveen, Assen, Meppel en Midden-Drenthe voelen zich het minst gezond. De gemeente Noordenveld valt op door de minst negatieve waardering van de gezondheid.

gerelateerd

medewerkers