Leefstijl

Een slechte leefstijl in de vorm van overgewicht kan schadelijk zijn voor de gezondheid en ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

In het kort

  • In de periode 2009-2016 daalde het aandeel 19- tot 65-jarigen met overgewicht van 51% naar 50%. Het aandeel 65-plussers met overgewicht stabiliseert zich op 61%.
  • Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Ze kampen iets vaker met overgewicht.

Overgewicht heeft invloed op de gezondheid. Het is ook bekend dat mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen vaak slechter scoren op leefstijlaspecten. Een slechtere gezondheid zorgt voor een lager welbevinden en kan ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

Overgewicht

In de periode 2009-2016 daalde het aandeel 19- tot 65-jarigen met overgewicht van 51% naar 50%. Het percentage met obesitas (ernstig overgewicht) is toegenomen van 13% in 2013 naar 15% in 2016. Er is sprake van een verschuiving van matig overgewicht naar ernstig overgewicht.

In de periode 2007-2016 nam het aandeel 65-plussers met overgewicht eerst toe van 61% naar 63% en daarna weer af tot 61%. Ruim een derde van de ouderen (38%) heeft een gezond gewicht, 43% matig overgewicht en 18% ernstig overgewicht.

19- tot 65-jarigen in Drenthe kampen vaker met overgewicht dan gemiddeld in Nederland (50% tegen 46%). Ook onder ouderen in Drenthe komt meer overgewicht voor dan gemiddeld in Nederland (61% tegen 59%).

Gemeenten vergeleken

Ouderen in Midden-Drenthe hadden in 2016 het vaakst overgewicht (inclusief obesitas), ouderen in Meppel en Tynaarlo het minst vaak. De meeste obesitas onder ouderen treffen we aan in Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe (20%).

In de leeftijdsgroep 19 tot 65 jaar kwam overgewicht in 2016 het vaakst voor in Emmen en Borger-Odoorn, en het minst vaak in Assen en Tynaarlo. De meeste obesitas onder volwassenen treffen we aan in Emmen (21%) en Westerveld 17%.

gerelateerd

medewerkers