Ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid wordt gemeten door te vragen hoe men de eigen gezondheid beoordeelt: zeer goed, goed, gaat wel, slecht of zeer slecht. We kijken hier naar de mensen in de leeftijdscategorie 19 tot en met 64 jaar en de mensen van 65 jaar en ouder.

In het kort

ervaren gezondheid

Veruit de meeste volwassenen ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed (81%).

2013 2016

In 2013 beoordeelde 38% van de 65 plussers de gezondheid als ‘gaat wel’ tot (zeer) slecht, in 2016 is dat wat lager, namelijk 34%.

'

19-64 jarigen

De 19-64 jarigen geven in 2016 wat vaker aan dat ze hun gezondheid als slecht tot zeer slecht ervaren dan in 2013.

volwassenen onder de 65

15% van de volwassenen onder de 65 ervaart de gezondheid als ‘gaat wel’ en 4% als ‘slecht tot zeer slecht’.

R

65 plussers

66% van de 65 plussers ervaart de eigen gezondheid als goed tot zeer goed

Waardering eigen gezondheid 65 plussers iets positiever, 65 minners iets negatiever.

Veruit de meeste volwassenen ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed (in 2013 86% in 2016 81%). Het aandeel 19 tot 65 jarigen dat hun gezondheid beoordeelt met de kwalificaties gaat wel of (zeer) slecht is in 2016 iets hoger dan in 2013. Vooral het aandeel volwassenen dat de eigen gezondheid als (zeer) slecht beoordeelt is toegenomen van 2% naar 4%.

Bij de 65 plussers wordt de eigen gezondheid in 2016 positiever beoordeeld dan in 2013. In 2013 vond 62% de eigen gezondheid goed tot zeer goed, in 2016 is dat percentage 66%. In 2016 vindt 5% van de 65 plussers de eigen gezondheid slecht en 29% kwalificeert de eigen gezondheid met ‘gaat wel’.

Gemeenten vergeleken

Als we de Drentse gemeenten vergelijken zijn er nog behoorlijke verschillen. De inwoners onder de 65 jaar uit Assen, Coevorden, Emmen en Westerveld zijn het minst positief over de eigen gezondheid. De Wolden valt op door de minst negatieve beoordeling. Bij de 65 plussers liggen de percentages iets dichter bij elkaar, Noordenveld valt op door de minst negatieve waardering van de gezondheid.

gerelateerd

medewerkers