Lokale binding en participatie

De aanwezigheid van goede sociale contacten met buurtbewoners draagt sterk bij aan de leefbaarheid van een buurt. Hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Denk daarbij aan contact met de buren, hechting aan de woonplaats en betrokkenheid van bewoners om de directe woonomgeving leefbaar te houden. De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in deze verschillende indicatoren.

gerelateerd