Eenzaamheid

Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de leefbaarheid van een gebied ervaren.

In het kort

  • In de periode 2007-2016 steeg het aandeel ouderen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt af van 42% naar 45%. Onder 19- tot 65-jarigen steeg het percentage juist, van 36% in 2009 naar 39% in 2016. Het eenzaamheidsgevoel is sinds 2013 stabiel
  • In Drenthe lijkt eenzaamheid minder voor te komen dan in Nederland.

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties. Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de leefbaarheid van een gebied ervaren. Burencontact, maar ook sociale activiteiten als sporten, kunnen eenzaamheid verminderen.

Relatief veel eenzaamheid

Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, ligt in Drenthe rond de 40%. Voor 19- tot 65-jarigen is dit 39% en voor de 65-plussers 45%.

Onder 19- tot 65-jarigen zien we een verslechtering ten opzichte van 2009 (36%), maar een stabilisatie ten opzichte van 2013

Voor ouderen is de situatie verslechterd. In de periode 2012-2016 steeg het aandeel ouderen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt van 39% naar 45%. Dit patroon is zichtbaar bij alle ouderen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau, blijkt uit onderzoek van de GGD. Ouderen hebben in 2016 vaker het gevoel dat ze te weinig sociale relaties hebben (in 2012 was het 27% en 2016 was 32%) en vaker het gevoel iemand te missen om intieme dingen te delen (in 2012 was het 12% en 2016 was 14%).

Mensen die aangeven zich eenzaam te voelen, hebben vaker weinig contacten met vrienden en hebben vaker gezondheidsproblemen dan mensen die zich niet eenzaam voelen (CBS).

Uit de landelijke monitor van 2016 blijkt dat 48% van de 65-plussers zich eenzaam voelt en 41% van de volwassenen (Gezondheidsmonitor 2016). In Drenthe lijkt eenzaamheid iets minder voor te komen dan in Nederland

Ouderen in de gemeente Coevorden zijn het vaakst eenzaam (51%) en in de Wolden het minste (40%). Onder 19 tot 65-jarigen is het percentage inwoners dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelde in 2016 het hoogste in de gemeenten Assen (47%) en Hoogeveen (42%) en het laagste in de gemeenten Westerveld, Emmen, Coevorden en de Wolden.

gerelateerd

medewerkers