Sociale cohesie

Mensen die meer contact hebben met hun buurtgenoten en zich thuis voelen in hun buurt, zijn over het algemeen meer tevreden over hun woonplaats.

In het kort

  • In de periode 2012 – 2017 was de score voor sociale cohesie vrij stabiel.
  • In Drenthe is de sociale cohesie sterker dan in Nederland.

Mensen die meer sociale contacten in hun directe omgeving hebben, zijn over het algemeen meer tevreden over hun woonplaats. Ook de kwaliteit van dit contact is uiteraard van belang.

De graadmeter ‘sociale cohesie’ is een score die wordt gebaseerd op de antwoorden die mensen geven op de volgende vier stellingen:

  • ‘De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks’
  • ‘De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’
  • ‘Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen’
  • ‘Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen’

Sociale cohesie in Drenthe relatief hoog

Samen met Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Friesland heeft Drenthe de sterkste sociale cohesie in Nederland. Deze provincies scoorden in 2017 allen een 6,5 of hoger (Friesland (6,7), Overijssel (6,6)) tegenover een 6,2 voor Nederland gemiddeld. In 2017 was de score in Drenthe iets lager dan in 2014 en 2015. Een hogere score geeft een positiever oordeel over de sociale samenhang in de buurt.

 

Binnen Drenthe valt op dat de sociale cohesie in de plattelandsgemeenten hoger is dan in de meer stedelijke gemeenten. In dat jaar was de sociale cohesie binnen Drenthe het hoogste in De Wolden, Aa en Hunze en Westerveld. De laagste scores werden gevonden in Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. Ook in 2017 lijken de stedelijke gemeenten lager te scoren dan de plattelandsgemeenten. De sociale cohesie in Assen is lager dan het landelijke gemiddelde.

gerelateerd

medewerkers