Thuis voelen in de buurt

De mate waarin mensen zich thuisvoelen in hun buurt, is van invloed op de ervaren leefbaarheid.

In het kort

  • Het aandeel inwoners dat zich thuis voelt in de eigen buurt is in de periode 2012-2017 licht gestegen, van 64% naar 65%.
  • In Drenthe is het aandeel dat zich thuis voelt in de eigen buurt iets hoger dan in Nederland (65% tegen 60% in 2017)

Drenten voelen zich thuis in hun buurt

65% van de inwoners van Drenthe gaf in 2017 aan zich (helemaal) thuis te voelen in de eigen buurt. In de periode 2012-2017 is het percentage licht gestegen van 63,9% naar 64,6%. Het percentage ligt boven het Nederlandse gemiddelde.

De mate waarin mensen zich thuis voelen in hun buurt, is van invloed op de ervaren leefbaarheid. De mate van zich thuisvoelen wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat in een enquête aangeeft zich thuis te voelen in de eigen buurt

Voor een vergelijking tussen gemeenten zijn 2017 en 2013 de jaren waarover gegevens voor alle gemeenten beschikbaar zijn. In 2017 voelden inwoners van De Wolden, Tynaarlo en Noordenveld zich het meeste thuis in hun buurt. Het laagste waren de percentages in de meer stedelijke gemeenten Emmen, Meppel en Assen. In 2017 voelden de inwoners in Emmen zich minder thuis in de buurt dan in Nederland als geheel.

gerelateerd

medewerkers