Milieu

Milieu

Een schoon en aantrekkelijk leefmilieu draagt bij aan de brede welvaart. De natuurlijke omgeving heeft ook invloed op de persoonlijke gezondheid. Verder hangt milieu samen met de mate waarin iemand zich thuis en betrokken voelt bij zijn of haar leefomgeving.

Natuur- en bosgebieden

In Drenthe besloeg natuur- en bosgebied in 2015 17,8% van het totale oppervlak. Hiermee komt de provincie op de 2e plek van alle provincies, enkel achter Gelderland. Natuur- en bosgebied wordt in de Regionale Monitor Brede Welvaart gedefinieerd als bos en open natuurlijk terrein. Tussen 1996 en 2015 is het natuur- en bosgebied toegenomen met 1,9 procentpunt. De gemeente Westerveld heeft het meeste bos- en natuurgebied (38,5%), gevolgd door Noordenveld (25,3%) en Aa en Hunze (23,9%). Gemeente Tynaarlo heeft met 10,2% het minste aandeel bos- en natuurgebied van Drenthe en ligt daarmee iets onder het landelijk gemiddelde.

Natuurgebied per inwoner

Inwoners van Drenthe hadden in 2015 veruit het meeste natuurgebied per inwoner van Nederland, namelijk 96 hectare per 1.000 inwoners. Onder natuurgebied wordt al het bos en open natuurlijk terrein verstaan. Het natuurgebied per inwoner in Drenthe was in 2009 nog 89 hectare. De meeste gemeenten hebben bovengemiddeld veel natuurgebied per inwoner, afgezien van de stedelijke gemeenten, zoals Assen (19 ha), Hoogeveen (26 ha) en Emmen (36 ha).

Afstand tot openbaar groen

De afstand tot openbaar groen is de gemiddelde afstand van inwoners tot het dichtstbijzijnde park of plantsoen, terrein voor dagrecreatie, natuur of bos. De afstand tot openbaar groen is in Drenthe hetzelfde als in de meeste andere provincies, namelijk 0,5 kilometer. Enkel in de provincie Utrecht is dit minder: 0,4 kilometer. In Drenthe is tussen 2006 en 2015 de afstand tot openbaar groen iets afgenomen, van 0,6 naar 0,5 kilometer. In de centraal gelegen gemeenten is de afstand het laagst met 0,4 kilometer, en in De Wolden het hoogst, met 0,7 kilometer.

Emissies van fijnstof naar lucht

Fijnstof zijn kleine deeltjes (kleiner dan 2,5 µm) in de lucht. Deze worden onder andere uitgestoten door verkeer, industrie en landbouw. Een grote uitstoot van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Drenthe stond in 2018 op plek 2 van alle provincies, met 349.400 kg PM2 per km2. Alleen Flevoland stoot minder fijnstof uit. In 2000 was de emissie van fijnstof in Drenthe nog 822.400 kg PM2 per km2. Deze uitstoot van fijnstof is dus met minder dan de helft gedaald. Op gemeenteniveau is te zien dat Emmen de hoogste uitstoot heeft (81 ton per km2), gevolgd door Midden-Drenthe en Coevorden (41 en 40 ton per km2). Gemeente Westerveld heeft de laagste fijnstofuitstoot van Drenthe met 15 ton PM2 per km2.

Broeikasgasemissies per inwoner

Ook op het gebied van broeikasgasemissies per inwoner doet Drenthe het goed. In de rangschikking van alle provincies komt de provincie op de 4e plek met 9 ton CO2-equivalent per inwoner in 2018. In 2015 was dit 10,7, wat betekent dat de uitstoot de afgelopen jaren gedaald is. Hiervoor worden door de Regionale Monitor Brede Welvaart alle broeikasgassen meegerekend, zoals methaan, lachgas en fluorhoudende gassen, en omgerekend naar CO2-equivalenten. 1 Kg CO2-equivalent staat gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kg CO2. In Midden-Drenthe is de uitstoot het hoogst (16,5 ton) en in Tynaarlo het laagst (6,8 ton).

Kwaliteit zwemwater

De kwaliteit van het zwemwater wordt volgens EU-normen in 4 klassen ingedeeld (1 = ‘slecht’, 4 = ‘uitstekend’). In Drenthe was de kwaliteit van het zwemwater van de binnenwateren in 2019 uitstekend, op een gelijk niveau met de meeste andere provincies. Dit geldt ook voor alle gemeenten, behalve Borger-Odoorn, waar de zwemwater kwaliteit met een 2 wordt beoordeeld (voldoende).

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe