Veiligheid

Hoe veilig mensen zich voelen in hun directe woonomgeving, is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. Ook overlast door rommel op straat, rondhangende jeugd of te hard rijdende auto’s heeft een negatief effect op de leefbaarheid van een gebied. De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in verschillende indicatoren gericht op veiligheidsbeleving en misdrijven.

gerelateerd