Misdrijven

Een gebied met weinig misdrijven wordt door inwoners als ‘leefbaarder’ ervaren. Misdrijven, diefstal, geweld, overvallen, brandstichting, drugshandel, mishandeling en zedendelicten, hebben dus een negatief effect op leefbaarheid van een gebied.

In het kort

  • In Drenthe is het aantal misdrijven per 1.000 inwoners fors lager dan in Nederland (32 tegenover 46).
  • Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is in Drenthe gedaald van 53 in 2010 tot 32 in 2018.
  • In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in plattelandsgemeenten.

Afname aantal misdrijven

Het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven, zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in de provincie Drenthe vertoont al enige jaren een dalende trend. Daarbij ligt het aantal misdrijven in Drenthe fors lager dan het landelijk gemiddelde. In Drenthe werden in 2018 32 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. In Nederland lag dat cijfers gemiddeld op 46 delicten.

Het aantal geregistreerde misdrijven in Drenthe vertoont al jaren een dalende lijn. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag.

Gemeenten vergeleken

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in plattelandsgemeenten. Assen had in 2018 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 45. De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden volgen met respectievelijk 39, 36 en 35 misdrijven per 1.000 inwoners. De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn De Wolden en Westerveld. In beide gemeenten kwamen per 1.000 inwoners minder dan 20 misdrijven voor. In alle Drentse gemeenten is een dalende trend te zien. In alle gemeenten zijn vermogensmisdrijven (diefstal van bezittingen) het meest voorkomende vergrijp.

Kanttekeningen bij de cijfers

Bij de cijfers zijn kanttekeningen te plaatsen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van bijvoorbeeld fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt. Er wordt simpel gezegd minder criminaliteit gerapporteerd. Het is dan ook niet bekend welk deel van de criminaliteit niet zichtbaar is in de registraties.

gerelateerd

medewerkers