Veiligheidsbeleving

Hoe veilig mensen zich voelen in hun directe woonomgeving, is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. Het veiligheidsgevoel wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat het eens is met de stelling ‘Ik voel me wel eens onveilig in de eigen buurt’.

In het kort

  • De meeste Drenten voelen zich veilig. Eén op de zeven mensen voelt zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig (13,2%).
  • De veiligheidsbeleving in Drenthe is tussen 2012-2017 vrij stabiel gebleven en ligt lager dan in Nederland (13,2% tegen 16,4% in 2017).
  • Inwoners van de Drentse plattelandsgemeenten voelen zich gemiddeld minder onveilig dan inwoners van de stedelijke gemeenten.

Gevoel van veiligheid al enige jaren stabiel

De meeste Drenten voelen zich veilig. Eén op de zeven mensen voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig (13,2%). Deze veiligheidsgevoelens zijn al enige jaren stabiel. In 2012 gaf 13,2% van de inwoners van Drenthe aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, in 2016 was dit 13,9%.

Gemeenten vergeleken

Wel zien we verschillen tussen gemeenten. In 2017 voelen inwoners van de Drentse plattelandsgemeenten zich gemiddeld minder onveilig dan inwoners van de stedelijke gemeenten. Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt is het hoogst in de gemeente Assen (17,5%) en Emmen (16,2%) en het laagst in de gemeente Aa en Hunze (6,7%) en Tynaarlo (8,0%).

Inwoners van de gemeente Emmen en Assen zijn zich tussen 2012 en 2017 minder veilig gaan voelen. Voelde in 2012 nog 13,8% en 16,5% van de inwoners van Emmen en Assen zich wel eens onveilig in de buurt, in 2017 is dit percentage gestegen naar respectievelijk 16,2% en 17,5%. Voor de andere stedelijke gemeenten zien we een daling of stabilisering van de veiligheidsbeleving in de eigen buurt. Inwoners in de Drentse plattelandsgemeenten zijn zich tussen 2012 en 2017 iets minder veilig gaan voelen. In Aa en Hunze en Tynaarlo voelden respectievelijk 5,7% en 7,1% van de inwoners zich wel eens onveilig in 2012, in 2017 is dit 6,7% en 8,0%

gerelateerd

medewerkers