Welzijn

Welzijn in Drenthe

Het uitgangspunt van het concept brede welvaart is dat naast materiële welvaart ook welzijn van belang is voor een goede kwaliteit van leven. Welzijn is iets wat ieder persoonlijk beleeft. Het heeft betrekking op de mate waarin men tevreden is met de eigen leefsituatie. Het persoonlijk welzijn meten we aan de hand van de vraag ‘hoe tevreden bent u in het algemeen met uw leven?’

Hoe tevreden iemand is met zijn of haar eigen leven, is gebaseerd op onderliggende aspecten, zoals bijvoorbeeld tevredenheid met financiële en werksituatie, gezondheid en sociale relaties, de woonomgeving en het vertrouwen in de samenleving (CBS, 2021).

Meeste Drenten erg tevreden met het leven

De meeste Drenten zijn tevreden met het leven. In 2019 gaf bijna 9 op de 10 inwoners van Drenthe (89%) een 7 of hoger op hun tevredenheid met het leven. Volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS staat Drenthe hiermee op plek 3 van alle provincies, vlak achter Friesland (90%) en Zeeland (91%).

De tevredenheid met het leven is bijgehouden vanaf 2013. Toen was ongeveer 86% van de Drenten tevreden met het leven. Als men gaat kijken naar de tevredenheid op gemeenteniveau, dan ligt deze het hoogst in de gemeente Coevorden (90,1%) gevolgd door Aa en Hunze (89,9%) en Noordenveld (89,8%). In Midden-Drenthe ligt de tevredenheid met het leven het laagst met 85,6%.

Landelijk gezien ligt volgens het CBS het aandeel gelukkigen/tevredenen in sterk stedelijke gemeenten over het algemeen lager dan in niet stedelijke gemeenten. Dit valt te verklaren door het relatief grotere aandeel alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond, die vaak minder gelukkig zijn.

Tevredenheid met vrije tijd

78% van de Drenten geeft aan dat zij tevreden zijn met hun hoeveelheid vrije tijd. Daarmee staat Drenthe op de 1e plek van alle provincies. De tevredenheid met vrije tijd ligt in Drenthe dus hoger dan gemiddeld in Nederland (74%). In tegenstelling tot de licht dalende landelijke trend is de tevredenheid in Drenthe juist met bijna twee procentpunt iets gestegen (76,3% in 2013). De hoogste tevredenheid met vrije tijd is te zien in regio’s buiten de Randstad, met name in het Noorden en Oosten van Nederland.

Binnen de provincie zijn de inwoners van gemeente Tynaarlo, met 87,9%, over het algemeen het vaakst tevreden met hun vrije tijd. Inwoners van Hoogeveen (73,4%) waren juist het minst tevreden met hun hoeveelheid vrije tijd.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe