Arbeid en Vrije tijd

Arbeid en vrije tijd

Voor een goede brede welvaart in Drenthe is het belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van inwoners. Het hebben van een baan en zekerheid van inkomen zorgt voor een betere brede welvaart. Arbeidsparticipatie en de vacaturegraad zijn dan ook belangrijke elementen voor de Drentse brede welvaart. Ook is het van belang dat inwoners tevreden zijn met de afstand die zij voor werk moeten afleggen. Daarnaast heeft vrije tijd grote invloed op de levenskwaliteit die mensen ervaren. Werk en vrije tijd moeten dan ook in balans zijn.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie is in Drenthe lager dan in de rest van Nederland. Volgens cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS bedroeg de bruto-arbeidsparticipatie in 2019 in Drenthe 68,8%. De arbeidsparticipatie geeft het deel van de beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) weer dat betaalde arbeid verricht of wil verrichten. Met een 10e plek in het overzicht van alle provincies ligt de arbeidsparticipatie in Drenthe beneden het gemiddelde. Door een afnemende werkloosheid is de netto-arbeidsparticipatie de afgelopen jaren toegenomen van 64,8% in 2012 tot 66,8% in 2019. Deze toenemende trend van 2015 tot 2019 is zichtbaar in alle Drentse gemeenten, waarbij de Oost-Drentse gemeenten wel onder het landelijk gemiddelde blijven. De arbeidsparticipatie is dan ook het laagst in de gemeente Emmen (63,2%). De netto-arbeidsparticipatie is het hoogst in de gemeente De Wolden (69,9%) en Midden-Drenthe (69%). Daar ligt deze hoger dan het landelijk gemiddelde.

Werkloosheid

Alhoewel de arbeidsparticipatie lager ligt dan het landelijk gemiddelde (3,4%), is het Drentse werkloosheidspercentage het op een na hoogste van Nederland in 2019, met 2,9%. Vanaf 2015 was de provinciale trend bijna gelijk aan de landelijke dalende trend. De laatste zwakte echter af in 2019, terwijl de trend in Drenthe doorzette. De werkloosheid is het hoogst in Oost-Drenthe. Het werkloosheidspercentage in de gemeente Emmen ligt met 3,6% weer iets boven het landelijk gemiddelde, en het laagst is deze in De Wolden (2,3%).

 

Hoogopgeleide beroepsbevolking

Het aantal hoger opgeleiden in Drenthe is in lijn met de landelijke trend de afgelopen jaren licht toegenomen. Met 27,5% van de beroepsbevolking dat hoger opgeleid is bevindt de provincie zich volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart samen met Overijssel op de 8e plek. Het aantal hoger opgeleiden ligt in Drenthe dus onder het landelijk gemiddelde (32,5%). Wel zijn er duidelijke verschillen te zien tussen gemeenten. Zo heeft de gemeente Tynaarlo (38,6%) het hoogste aantal hoogopgeleiden van de provincie, gevolgd door Westerveld (35,3%), Aa en Hunze (35,2%) en Assen (33,8%). De gemeenten met het laagste aantal hoger opgeleiden zijn Hoogeveen (19,8%), Emmen (21%) en Coevorden (21,4%).

Banen en sectoren

Bijna een op de vijf banen in Drenthe is een baan in de zorg. Drenten werken ook veel in de handel (17,2%), zakelijke dienstverlening (11,7%) en industrie (11,2%). In vergelijking met Nederland is vooral het aandeel banen in de zorg groot en het aantal banen in de zakelijke dienstverlening wat kleiner.

Vacaturegraad

Cijfers over de vacaturegraad, het aantal vacatures per 1.000 banen, zijn enkel beschikbaar op provinciaal niveau. Dit ligt in Drenthe iets onder het landelijk gemiddelde met 31 per 1.000 banen, t.o.v. 33 landelijk. Wel laat de vacaturegraad een stijging zien vanaf 2015, in lijn met de landelijke trend.

Tevredenheid reistijd van en naar werk

Een indicator die iets zegt over beschikbaarheid en tevredenheid met de werkgelegenheid is de mate van tevredenheid met de reistijd naar het werk. Deze is immers van invloed op de werk- en privébalans. Volgens het CBS wonen Drenten relatief ver van hun werk. In 2019 moesten inwoners van Drenthe gemiddeld 28 kilometer reizen van huis naar werk, waar dit gemiddeld in Nederland 22,2 kilometer is (CBS Statline, 2021). Hiermee staat de provincie op de 3e plek.

Op gemeenteniveau zijn er ook verschillen te zien. Inwoners van de gemeenten Westerveld (33,6 km) en Borger-Odoorn (32,4 km) moeten gemiddeld de grootste afstand afleggen. In Hoogeveen (25,2 km) hoeft men het minst gemiddeld het minst ver te reizen, gevolgd door Tynaarlo, Noordenveld en Assen.

Volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS was in 2019 86,2% van de Drenten tevreden met de reistijd naar het werk. Hiermee staat de provincie op de 2e plek van alle provincies, ondanks de grotere reistijd van en naar het werk. De grotere afstand die men moet afleggen lijkt niet ten koste te gaan van de tevredenheid.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Sportmonitor Drenthe begin 2022 beschikbaar

Leefbaarheid

Cultuurmonitor Emmen 2021 staat online

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

De grote maatschappelijke uitdagingen in Drenthe onderstrepen het belang van een breed welvaartsperspectief. Brede welvaart vraagt van bestuurders en beleidsmakers een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: zoals hoe schoon de lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, ho

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig ook veel breder, namelijk naar de Brede Welvaart. Het is een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de lucht is

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Publicaties

Leefbaarheid

Discriminatiemonitor Noord-Nederland 2020

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland