Werk en inkomen

Een leefbaar Drenthe is een Drenthe waar, onder meer, voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. Essentieel voor de leefbaarheid zijn banen, kwantitatief en kwalitatief goed matchend arbeidspotentieel en een vitale economie.

Binnen de leefbaarheidsmonitor geven we inzicht in opleidingsniveau, werkgelegenheid, inkomen, werkloosheid en bijstandsuitkeringen. Deze graadmeters geven een beeld van de sociaaleconomische positie van verschillende delen van Drenthe.

gerelateerd