Werk en Inkomen

Werk & inkomen

Cijfers over werk en inkomen weerspiegelen voor een belangrijk deel de economische situatie in Drenthe. Voor Drenten zelf vormen het hebben van een baan en zekerheid van voldoende inkomen stevige pijlers onder een gelukkig leven.

Op deze pagina staan enkele basisgegevens over werk en inkomen. Cijfers over de gevolgen van coronacrisis op werk en inkomen zijn nog maar deels bekend.

Aantal werkende Drenten neemt af

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 waren er 240.000 Drenten met een baan. Dat zijn er 8.000 minder dan een jaar geleden. Deze afname van het aantal werken werd al ingezet voordat de corona-crisis toesloeg. Dat het aantal werkenden vanaf het derde kwartaal afneemt is normaal. In de meeste jaren daarvoor zien we eenzelfde trend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de rol van seizoenswerk in bijvoorbeeld de toeristische sector. Wat wel anders is dan in voorgaande is dat er in het tweede kwartaal van 2020 geen hernieuwde groei was van het aantal banen. Dit zijn waarschijnlijk wel de eerste tekenen van de gevolgen van de corona-crisis.

Aantal uitkeringen voor crisis sterk afgenomen

Het aantal Drenten met een uitkering is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Eind 2019 lag het aantal uitkeringen in de provincie op ongeveer 37.000. Dit was begin 2015 nog bijna 48.000. Vooral het aantal WW-uitkeringen nam in die periode sterk af. Ook waren er minder inwoners met een WAO- of WIA-(opvolger WAO) uitkering. Het aantal Drenten met een bijstands- en Wajong-uitkering bleef ongeveer gelijk.

Werkloosheid in 2020 toegenomen

Het werkloosheidspercentage in Drenthe stond aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 op 3,7%. Dat is ongeveer gelijk aan het Nederlands gemiddelde (3,8%) en iets hoger dan in het tweede kwartaal van 2019 (3,0%). De grote vraag is uiteraard hoe de werkloosheid zich in de komende periode gaat ontwikkelen als gevolg van de corona-crisis. Die cijfers zijn nog niet voorhanden, maar terugkijken kan wel. We zien dan een vrij opvallende ontwikkeling. Tot 2018 lag het werkloosheidspercentage in Drenthe hoger dan het Nederlands gemiddelde. Vanaf 2018 is dit precies andersom, het Drents werkloosheidspercentage lag lager dan het Nederlands gemiddelde.

Aantal banen toegenomen

In 2019 waren er ruim 221.000 banen in Drenthe. Dat is een toename van ongeveer 5.000 banen in een jaar tijd. Het aantal banen in Drenthe is sinds 2016 toegenomen. Het aantal banen is door de corona-crisis zeer waarschijnlijk afgenomen. De cijfers hierover zijn nog niet bekend, maar de oplopende werkloosheid is hiervoor een goede graadmeter.

Zorg grootste banensector in Drenthe

Bijna één op de vijf banen in Drenthe is een baan in de zorg. Drenten werken ook veel in de handel (17,2%), zakelijke dienstverlening (11,7%), en industrie (11,6%). In vergelijking met Nederland is vooral het aandeel banen in de zorg groot en het aantal banen in de zakelijke dienstverlening wat kleiner.

Gemiddeld inkomen stijgt

Het inkomen in Drenthe is de afgelopen jaren toegenomen. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (waarbij alle lonen zijn teruggerekend naar een eenpersoonshuishouden) lag in 2018 op 28.600 euro. Dat is bijna 4.000 euro meer dan in 2011. Hiermee volgt het Drentse inkomen de Nederlandse trend. Het inkomen voor Nederland (29.500 euro) als geheel lag in 2018 wel hoger dan het Drentse inkomen. Dit verschil lijkt echter door de jaren heen niet groter te worden.

 

Cijfers op gemeenteniveau

Veel van bovenstaande cijfers zijn ook beschikbaar op gemeenteniveau. Neem contact op met het Trendbureau voor meer informatie over deze cijfers. De cijfers zullen spoedig ook op deze pagina gepubliceerd worden.

Medewerker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Sophie Stroisch

Data-analist/onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Bereikbaarheid & voorzieningen

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Bereikbaarheid & voorzieningen

Webinar 1 september: ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’

Corona

Stad of platteland? Dat maakt voor de woontevredenheid in Drenthe niet uit

Eind april, na ruim 4 weken leven in coronatijd, was 93% van de Drenten blij met de eigen woning en woonomstandigheden. Evenveel inwoners gaven aan voldoende privacy en ruimte voor zichzelf te hebben. 8% van de ondervraagden geeft aan dat de wens om te verhuizen in de eerste maand van de lockdown is toegenomen. Hierbij zijn geen verschillen tussen

Bereikbaarheid & voorzieningen

Reisafstand woon-werkverkeer in Zuid-Drenthe licht toegenomen

Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld steeds verder van hun werk wonen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit zou voornamelijk komen door het toenemende aantal auto’s en het stijgende aantal tweeverdieners. Kijken we naar de regionale cijfers voor Groningen en Drenthe zien we in de afgelopen jaren een andere trend. In Drenthe is de afs

Leefbaarheid

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

De bevolkingsontwikkelingen in Nederland zijn onevenredig verdeeld. Groei vindt vooral plaats in de Randstad en het overige stedelijke gebied in Nederland. In het landelijk gebied is sprake van bevolkingsdaling, met name aan de randen van Nederland. Tussen groeiende en krimpende gebieden bestaan inkomensverschillen. Gemiddeld zijn mensen in krimpge

Publicaties

Bereikbaarheid & voorzieningen

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Bereikbaarheid & voorzieningen

Cultuurmonitor Emmen