Gemiddeld inkomen

Het inkomen is een van de sociale kenmerken die een rol spelen bij de leefbaarheid in een woonbuurt. We kijken hier naar het gemiddeld gestandaardiseerde inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studenten) in de provincie en de gemeenten. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is het inkomen dat over blijft na aftrek van premies en belastingen en inkomensoverdrachten, gecorrigeerd voor huishoudengrootte en samenstelling.

In het kort

  • Het gemiddelde inkomen van huishoudens (excl. studenten) in 2017 in Nederland is € 29.400. In Drenthe is het lager, namelijk € 28.100.
  • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Het hoogste (en hoger dan landelijk) gemiddeld besteedbaar inkomen hebben huishoudens in Tynaarlo, Aa en Hunze, De Wolden en Westerveld. De huishoudens met de gemiddeld laagste inkomens wonen in Emmen en Hoogeveen.
  • Het gemiddelde inkomen is de laatste jaren overal gestegen.

Inkomens van huishoudens in Drenthe zijn gemiddeld € 1.200,- lager dan landelijk

Het gemiddelde inkomen dat Drentse huishoudens te besteden hebben is in 2017 € 28.100. Dit is € 1.200 lager dan landelijk (€ 29.400). Er zijn grote verschillen tussen de Drentse gemeenten. De huishoudens met de laagste inkomens wonen in Emmen en Hoogeveen (inkomen tussen € 26.000 en  € 27.000). Er zijn 5 Drentse gemeenten waar de huishoudensinkomens de het landelijk gemiddelde overstijgen, namelijk Tynaarlo (€ 32.200), Aa en Hunze (€ 30.700), De Wolden (€ 30.300), Westerveld (€ 30.000) en Noordenveld (€ 29.600).

In de visualisatie is per gemeente het gestandaardiseerde inkomen te zien. De cijfers zijn te zien voor de jaren 2011 tot en met 2017, via de keuze button. In de lijngrafiek in het onderste deel van de visualisatie is de ontwikkeling van het inkomen te zien vanaf 2011. De stijgende lijn die we voor geheel Nederland zien, is ook te zien in Drenthe.

gerelateerd

medewerkers