Opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tevreden inwoners over het algemeen zijn met hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een hogere opleiding meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft om het leven naar eigen inzicht in te richten. Vanaf 2015 zijn de leeftijdsgrenzen van de beroepsbevolking overigens opgerekt naar 75 jaar. 

In het kort

  • In de periode 2012-2017 daalde het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar van 28% naar 24%.
  • In Drenthe is het aandeel laagopgeleiden nog altijd iets hoger dan in Nederland. Overigens zijn er grote verschillen binnen de provincie.

Opleidingsniveau beroepsbevolking neemt toe

In de periode 2012-2017 nam het aandeel laagopgeleide inwoners in Drenthe af van 28% tot 24% van de beroepsbevolking (15-75 jaar). Het aandeel hoger opgeleiden neemt toe (25% in 2012 en 29% in 2017).

Drenthe heeft relatief meer laagopgeleiden in de beroepsbevolking dan Nederland, waar het cijfer rond de 21% ligt. Het verschil is het afgelopen jaar weer wat groter geworden. Drenthe heeft relatief minder hoogopgeleiden in de beroepsbevolking dan Nederland (resp. 29% en 36%) en kent juist relatief veel mensen met een middelbaar onderwijsniveau (47%). Het landelijke gemiddelde is 42%.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Coevorden en Emmen.

We zien dat het opleidingsniveau van de Drentse beroepsbevolking vooral van de landelijke cijfers afwijkt door een hoger aandeel middelbaar opgeleiden en een lager aandeel hoger opgeleiden. Bijna een kwart van de beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar is laag opgeleid. De gemeenten Coevorden en Emmen hebben het hoogste aandeel laagopgeleiden in 2017 (29%). De gemeenten Tynaarlo en Noordenveld hebben het laagste aandeel laagopgeleiden (19%)

De hoogopgeleiden laten min of meer het omgekeerde beeld zien, met het laagste aandeel in de gemeenten Hoogeveen (22%),  Emmen (23%) en Coevorden (24%) en het hoogste in de gemeente Tynaarlo (44%). De invloed van Groningen als onderwijsstad en de in deze regio meer op diensten gerichte werkgelegenheidsstructuur, is hiervoor de mogelijke verklaring.

In deze visualisatie vindt u gegevens over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland, de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten. Onderaan kan een Drentse gemeente gekozen worden.

gerelateerd

medewerkers