Opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe positiever inwoners over het algemeen zijn over de leefbaarheid in hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een hogere opleiding meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft om het leven naar eigen inzicht in te richten. We zien dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland hoger is dan 10 jaar geleden. Het beeld in Drenthe komt hiermee overeen.

In het kort

  • In de periode 2008-2018 steeg het aandeel hoogopgeleiden in de Drentse beroepsbevolking van 24% naar 31%.
  • Het aandeel lager opgeleiden daalde in de periode 2008-2018 van 28% naar 23%. Het aandeel middelbaar opgeleiden blijft ongeveer gelijk (in 2018 46%).
  • Er zijn relatief meer lager opgeleiden in Drenthe dan landelijk.
  • Het aandeel lager opgeleiden in de beroepsbevolking is het hoogst in Hoogeveen, Emmen en De Wolden.
  • Het aandeel lager opgeleiden in de beroepsbevolking is het laagst in Aa en Hunze, Meppel en Tynaarlo.

Toename hoger opgeleiden in de Drentse beroepsbevolking

In vergelijking met 10 jaar geleden is het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking in Drenthe gestegen van 24% tot 31%. Het aandeel lager opgeleiden is afgenomen in dezelfde periode (van 28% naar 23%) terwijl het aandeel middelbaar opgeleiden is vrijwel gelijk gebleven is (rond de 46%). Er zijn in Drenthe relatief meer mensen met een laag opleidingsniveau in de beroepsbevolking dan landelijk.  In de visualisatie zijn de percentages lager, middelbaar en hoger opgeleiden te zien van de provincie, Nederland en een gekozen gemeente, voor de jaren 2008, 2013 en 2018. Te zien is dat er grote verschillen zijn tussen de Drentse gemeenten wat betreft het opleidingsniveau.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Hoogeveen, Emmen en De Wolden

Als we het aantal laag opgeleiden in de beroepsbevolking relateren aan het totale aantal 15 tot 75 jarigen zien we heel duidelijk de afname van het aantal laag opgeleiden te zien in de periode 2008-2018. Per 1.000 Drenten in de leeftijd 15-75 jaar is het aantal lager opgeleiden in de beroepsbevolking in 2018 155, terwijl dat 10 jaar eerder nog 190 was. De landelijke trend wordt duidelijk gevolgd. Wanneer we de gemeenten afzonderlijk bekijken kunnen we zien dat overal deze trend in meerdere of mindere mate gevolgd wordt. Er zijn in Hoogeveen, Emmen en De Wolden in 2018 relatief de meeste lager opgeleiden (resp. 195, 185 en 168 per 1.000 15-75 jarigen). De minste lager opgeleiden zijn er in Aa en Hunze (104 per 1.000), Meppel (120 per 1.000) en Tynaarlo (124 per 1.000).

gerelateerd

medewerkers