Tevredenheid met werkgelegenheid

De werkgelegenheid in een gebied is van grote invloed op de leefbaarheid in dat gebied. Een leefbaar Drenthe is een provincie waar, onder meer, voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. Waar werk is, willen mensen wonen, of zoals vaak wordt gezegd ‘wonen volgt werk’. Het werk moet binnen een aanvaardbare afstand van de woonplek zijn.

Hoe denkt het Drents Panel over de werkgelegenheid in de directe regio? Om dit te meten worden de leden van het Drents Panel hierover periodiek bevraagd. Elke twee jaar vragen we hen naar de waardering van verschillende aspecten die de leefbaarheid beïnvloeden. De eerste uitvraag was in 2016. In mei 2018 hebben bijna 1.000 Drentse panelleden opnieuw hun mening gegeven.

In het kort

  • De werkgelegenheid trekt sinds 2017 weer aan en dat zien we terug in hoe Drentse panelleden het aanbod van werk ervaren. In 2016 was nog ruim 35% ontevreden over het aanbod van werk, in 2018 ligt dat onder de 30%.
  • Een half uur tot een uur reistijd is voor 44% van het Drents Panel acceptabel. Maar daar ligt de grens; slechts 3% is bereid langer te reizen.
  • Ruim zes op de tien panelleden is binnen een half uur reizen op de werkplek. Inwoners van plattelandsgebieden hebben vaker een langere reisafstand.

Drents Panel over werkgelegenheid in de regio

Om de tevredenheid met de werkgelegenheid in de regio te meten, zijn aan de panelleden twee stellingen voorgelegd. Gevraagd is naar de tevredenheid over de hoeveelheid beschikbaar werk in het algemeen in de regio en de hoeveelheid beschikbaar werk voor henzelf.

De werkgelegenheid trekt sinds 2017 weer aan en dat zien we terug in hoe Drentse panelleden het aanbod van werk ervaren: in 2018 zijn meer panelleden tevreden over de hoeveelheid beschikbaar werk in de regio dan twee jaar geleden, zowel voor henzelf als in het algemeen. Toch is ook nog circa een kwart van de panelleden ontevreden over de werkgelegenheid in de regio. In 2016 lag dit nog rond de 35%.

Wat is een acceptabele reisafstand woon-werkverkeer?

Het aanbod van werk binnen een acceptabele reisafstand van het woongebied is van groot belang voor de leefbaarheid in een gebied. De werkgelegenheid hoeft niet direct naast de (woon)deur te zijn. Inwoners van de provincie Drenthe wonen in kilometers relatief ver van hun werk. Het CBS berekende dat inwoners in Drenthe gemiddeld 28,4 kilometer reizen van huis naar het werk, terwijl deze afstand gemiddeld in Nederland 22,7 kilometer is. In de regio Zuidoost Drenthe is het gemiddeld aantal pendelkilometers met 30,6 zelfs nog hoger. Het ligt voor de hand dat plattelandsbewoners vaker een langere reisafstand hebben, immers de meeste banen bevinden zich in grotere steden. Stedelingen zijn in 37% van de gevallen binnen een kwartier op hun werk, bij de plattelanders geldt dat voor 16% van de mensen. De reistijd in minuten is tussen 2016 en 2018 iets toegenomen.

Drentse panelleden willen best een eindje reizen naar hun werk. Drie op de tien panelleden wil maximaal 15-30 minuten reizen naar het werk. 44% van het Drents panel geeft zelfs aan dat ze best een half uur tot een uur willen reizen om op het werk te komen. Maar daar ligt de grens; slechts 3% is bereid langer te reizen. Vrouwen en inwoners van meer stedelijke gebieden hebben iets vaker de wens om binnen 15 minuten op het werk te zijn.