Werkgelegenheid: het aantal banen

De werkgelegenheid in of in de buurt van de woonplaats is een bepalende factor voor de leefbaarheid. We kijken naar het aantal banen, oftewel werkzame personen (inclusief uitzendkrachten) in en rond de woonomgeving en naar de aanwezige bedrijven en organisaties die de werkgelegenheid bieden.

In het kort

  • De werkgelegenheid in Drenthe is in 2017 iets toegenomen. De werkgelegenheid lijkt zich te stabiliseren. Het aantal banen steeg tussen 2016 en 2017 met 0,5%.
  • In Drenthe hebben 59 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan. Dit is iets lager dan in Nederland, waar 65 van de 100 inwoners van 15 -75 jaar een baan (inclusief uitzendwerk) hebben.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten.

Stabilisatie werkgelegenheid

In 2017 waren er in Drenthe ruim 215.700 banen. Dit zijn 1.150 banen meer dan het jaar ervoor. 59 van de 100 personen van  15-75 jaar had een baan. In Nederland is sinds 2015 herstel zichtbaar, in de periode 2016-2017 nam het aantal banen met 1,4% toe. De verwachtingen voor de Drentse arbeidsmarkt zijn voorzichtig positief.

In de visualisatie kunt de ontwikkeling van aantal banen zien in Drenthe vergeleken met Nederland ten opzichte van het vorige jaar en ook kunt u kiezen voor welke gemeente u de toe- of afname van het aantal banen wilt zien ten opzichte van 2016.

De gemeenten vergeleken

In Drenthe hebben op elke 100 inwoners van 15 -75 jaar 59 een baan. Landelijk hebben 65 per 100 inwoners een baan. De verschillen tussen de gemeenten zijn behoorlijk groot. In Assen hebben relatief de meeste inwoners een baan (82 van de 100) en in Borger-Odoorn de minste (37 van de 100).

In Drenthe is in 2017 de werkgelegenheid gestegen met 1150 banen ten opzichte van het jaar ervoor. Van de Drentse gemeenten liet de gemeente Emmen (-1,3%) de sterkste daling in de werkgelegenheid zien. De grootste stijgers zijn de gemeenten Assen (3,5%), Aa en Hunze (2,5%) en Borger-Odoorn (2,6%).

Uit onderzoek onder het Drents panel komt naar voren dat afname van de werkgelegenheid in de eigen regio één van de voornaamste zorgen is die Drenten hebben over de toekomst van de eigen woonomgeving.

gerelateerd

medewerkers