Werkgelegenheid: het aantal banen

Het is erg belangrijk voor de leefbaarheid in een gebied dat er voldoende werkgelegenheid in of in de buurt van de woonplaats is. We kijken naar het aantal banen, oftewel werkzame personen (inclusief uitzendkrachten) in en rond de woonomgeving.  

In het kort

  • In Drenthe is de werkgelegenheid in 2018 iets toegenomen (1,0%) ten opzichte van 2017. Deze toename is lager dan landelijk (2,2%).
  • In Drenthe hebben 58 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan. Dit is lager dan landelijk (66 van de 100 inwoners van 15-75 jaar hebben een baan).

Werkgelegenheid in Drenthe in 2018 iets toegenomen

In 2018 waren er in Drenthe 217.420 banen (inclusief uitzendbanen en parttime banen). Dit zijn 2.160 banen meer dan het jaar ervoor (toename van 1,0%). De werkgelegenheid in Drenthe neemt na 2016 jaarlijks iets toe. Landelijk is vanaf 2015 het herstel van werkgelegenheid zichtbaar. In 2018 is het aantal banen landelijk met 2,2% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In Drenthe is er dus een lagere toename van het aantal banen.

In de visualisatie kun je de jaarlijkse percentuele ontwikkeling van aantal banen zien van Drenthe en Nederland en van de zelf gekozen Drentse gemeente.

De gemeenten vergeleken

In Nederland hebben in 2018 66 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan (inclusief uitzendwerk). In Drenthe zijn dit minder, namelijk 58 van de 100 15-75 jarigen. In de visualisatie kun je voor elke Drentse gemeente het aantal banen per 100 inwoners zien. Je kunt kiezen voor welk jaar je de gegevens wilt zien, teruggaand tot 2012. We zien dat vijf gemeenten beneden de 50 banen per 100 inwoners van 15-75 jaar zitten.

gerelateerd

medewerkers