Werkgelegenheid per sector

De werkgelegenheid in de verschillende sectoren (bedrijfstakken) in Drenthe lijkt voor een groot deel op die van Nederland. Er zijn kleine verschillen in het aandeel banen in de zakelijke dienstverlening en de zorg. We kijken hier naar de cijfers van het aantal banen per sector uit het LISA werkgelegenheidsregister.

In het kort

  • De zorgsector is (al jaren) met ruim een vijfde van het totaal aantal banen de grootste sector in Drenthe.
  • Er werken relatief iets minder mensen in de zakelijke dienstverlening, de informatie/ communicatie en vervoer en opslag dan landelijk.
  • In absolute zin nam het aantal banen het meeste af in de sector vervoer en opslag, in relatieve zin is de grootse afname in de financiële sector.

Drentse werkgelegenheid per sector

De verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende bedrijfssectoren in Drenthe wijkt nauwelijks af van de landelijke verdeling. In Drenthe zijn de meeste banen in de zorg. Het gaat om ruim 42.000 banen. De sector vertegenwoordigt hiermee bijna een vijfde deel van het totale aantal banen (19%, landelijk 16%). Op de tweede plaats komt de sector handel, die overigens landelijk de eerste plaatst bekleedt. Het aandeel banen in de sector landbouw is in Drenthe 2 procentpunten hoger dan landelijk. In de zakelijke dienstverlening, de informatie / communicatie en vervoer en opslag zijn er in Drenthe relatief minder banen.

Minder werk in de financiële sector, de nutsbedrijven en vervoer en opslag

We zien de laatste jaren in de meeste sectoren weer een toename in het aantal banen. In Drenthe is dat vooral te zien in de bouw. In 2018 zijn er 730 banen bijgekomen (toename van 6%). De toename in de meeste andere sectoren is bescheiden variërend van enkele tienden van procenten tot bijna 2% (zakelijke diensten).

In de financiële sector name is het aantal banen in 2018 met 160 afgenomen in vergelijking met 2017, dit is een afname van bijna 4%. In de sector nutsbedrijven nam het aantal banen af met 40 (afname van 2,5%) en in de sector vervoer en opslag met 190 (eveneens een afname van 2,5%). In absolute zin is de grootse afname dus in de sector vervoer en opslag. Vorig jaar was er een grote afname van het aantal banen in de zorg ten opzichte van het jaar ervoor. De verwachting is dat de vraag naar werknemers in vrijwel alle onderdelen binnen de zorg de komende jaren zal toenemen (Zorgplein Noord 2019)

In onderstaande visualisatie kan per sector worden bekeken hoe de ontwikkeling van het aantal banen in 2018 is, ten opzichte van 2017.

gerelateerd

medewerkers