Werkgelegenheid per sector

De werkgelegenheid per sector in Drenthe lijkt op die van Nederland. Belangrijke verschillen zijn er vooral in de zakelijke dienstverlening en zorg.

In het kort

  • De zorgsector is met ruim een vijfde van het totaal aantal banen de grootste sector in Drenthe.
  • Er werken relatief minder mensen in de zakelijke dienstverlening dan landelijk.

Drentse werkgelegenheid per sector

De sectorstructuur van Drenthe komt steeds meer overeen met die van Nederland. Toch zijn er nog altijd een aantal verschillen. In vergelijking met Nederland is het aandeel Drentse banen in de zorg, industrie en landbouw oververtegenwoordigd. In de zakelijke dienstverlening en de ICT zijn er in Drenthe relatief minder banen.

Minder werk in de zorg en financiële sector

In onderstaande visualisatie kan per sector worden bekeken hoe de ontwikkeling van het aantal banen was, ten opzichte van 2016.

De laatste jaren daalde de werkgelegenheid in de meeste sectoren. Inmiddels laat ongeveer de helft van de sectoren een (bescheiden) groei zien. Onder meer de sectoren ICT, vervoer en onderwijs kennen een stijging van werkgelegenheid.

De grootse daling zien we in de financiële sector (afname 3,1%) en zorgsector (afname van 1,1%), er zijn in 2017 in deze sectoren respectievelijk 140 en 460 banen verloren gegaan. Gezondheidszorg is met ruim een vijfde van het totaal aantal banen de grootste sector in Drenthe. Ook in de industrie en handel nam het aantal banen af. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de gezondheidzorg in Drenthe langzaam weer aantrekt. Verwachtte groeiers zijn huisartsenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (ZorgPleinNoord, 2017).

gerelateerd

medewerkers