Werkloosheid

Als sinds 2014 daalt het aantal werklozen in Nederland. In 2018 (tussen 1e kwartaal 2018 en 1e kwartaal 2019) nam het aantal werklozen met 52.000 af. Het werkloosheidspercentage wordt berekend ten opzichte van de beroepsbevolking. De werkloosheidsindicator is van de International Labour Organisation (ILO) en betreft het aantal 15 tot 75 jarigen die geen betaald werk hebben, daar wel recent naar hebben gezocht en die ook direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Voor Nederland en de provincie als geheel publiceert het CBS maandcijfers. Er waren begin 2019 in Nederland 343.000 werklozen (3,7% van de beroepsbevolking). In Drenthe waren er begin 2019 8.000 werklozen (3,4% van de beroepsbevolking). De meest recente werkloosheidscijfers van het CBS vindt u hier: CBS werkloosheid kwartaalcijfers. We kijken in dit deel verder naar de gemiddelde jaarcijfers.

In het kort

  • In 2018 was het landelijke werkloosheidspercentage 3,8% (ILO definitie, zie infobutton). In de provincie Drenthe is het percentage 3,9%.
  • De hoogste werkloosheidspercentages in 2018 zijn in de gemeente Emmen (4,9%) en Assen (4,2%). De laagste percentages in De Wolden (3,0%) en Westerveld (3,1%).

Werkloosheid Drenthe op landelijk gemiddelde.

In de onderstaande visualisatie is de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage te zien in de periode 2007 tot en met 2018. We zien in het bovenste deel de cijfers voor de provincie Drenthe en Nederland. In 2014 was landelijk het werkloosheidspercentage het hoogst (7,4%). In de provincie Drenthe is het percentage in 2014 eveneens op het hoogste punt: 7,3%. Daarna zien we het percentage dalen. In 2017 is het percentage landelijk 3,8% en in de provincie Drenthe 3,9%.

In het onderste deel van de visualisatie kun je de gemeente kiezen waarvan je het werkloosheidspercentage wilt zien. Het dalende trend vanaf 2014 is overal hetzelfde.

De gemeenten vergeleken

In de kaart is te zien dat Emmen en Assen werkloosheidspercentages hebben die boven het provinciale gemiddelde liggen (Emmen: 4,9%, Assen 4,2%). De laagste percentages zien we in De Wolden (3,0%) en Westerveld (3,0%). Als we kijken (door in de visualisatie het jaar te kiezen) naar het jaar 2014 waarin het werkloosheidspercentage het hoogst was zien we dat Emmen, Hoogeveen, Assen, Meppel en Coevorden te maken hadden met een boven het provinciale gemiddelde liggend werkloosheidspercentage. De werkloosheidscijfers zijn gemiddelden over een heel jaar. De kwartaalcijfers verschillen door het jaar heen genomen door seizoensinvloeden. Zie voor de kwartaalcijfers CBS werkloosheid kwartaalcijfers.

Jeugdwerkloosheid

De werkloosheid voor de leeftijdsgroep 15-25 jaar is altijd hoger dan voor de oudere leeftijdsgroep. Het is voor veel jongeren nog steeds moeilijk om een baan te krijgen. Er is steeds minder vraag naar jongeren op middelbaar (tot mbo 2) niveau. Maar evenals bij de oudere leeftijdsgroep neemt ook het aantal jongeren onder de 25 jaar zonder werk de laatste jaren af. Volgens het CBS is nu nog net boven de 7 procent van jonge Nederlanders werkloos. Dat is al lager dan voor de economische crisis toen de jeugdwerkloosheid rond de 8% was. Als gevolg van de crisis nam de (jeugd)werkloosheid ook onder jongeren na 2008 erg toe. In 2013 was de (landelijke) piek: 13,2% van de 15-25 jarige beroepsbevolking zat zonder werk (186.000 jongeren).

In de onderstaande kaart is de jeugdwerkloosheid te zien voor de Drentse gemeenten. In 2018 is de jeugdwerkloosheid landelijk 7,2% en in de provincie Drenthe een fractie hoger, namelijk 7,4%. De gemeente Emmen heeft in 2018 het hoogste percentage jeugdige werklozen, namelijk 8,9%. Negen Drentse gemeenten blijven onder het landelijke jeugdwerkloosheidspercentage. In de visualisatie is het jaar te kiezen waarvoor het jeugdwerkloosheidspercentage te zien is.

gerelateerd

medewerkers