Werkloosheid

Na een aantal jaren van stijgende werkloosheid neemt het aantal werkenden weer toe. In het laatste kwartaal van de 2017 kwamen er maandelijks in Nederland rond de 15.000 werkenden bij. Het werkloosheidspercentage wordt berekend ten opzichte van de beroepsbevolking (ongeveer 9 miljoen mensen begin 2018).  De werkloosheidsindicator is van de International Labour Organisation (ILO) en betreft het aantal 15 tot 75 jarigen die geen betaald werk hebben, daar wel recent naar hebben gezocht en die ook direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Voor Nederland en de provincie als geheel publiceert het CBS maandcijfers. Er waren begin 2018 in Nederland 396.000 werklozen (4,4% van de beroepsbevolking). In de provincie Drenthe waren dit 11.000 (4,3%). De meest recente werkloosheidscijfers van het CBS, de maandcijfers vindt u hier: CBS werkloosheid kwartaalcijfers. We kijken in dit deel verder naar de gemiddelde jaarcijfers.

In het kort

  • In 2017 was het landelijke werkloosheidspercentage 4,9% (ILO definitie, zie infobutton). In de provincie Drenthe is het percentage ook 4,9%.
  • De hoogste werkloosheidspercentages in 2017 zijn in de gemeente Emmen (6,2%), Assen (5,2%) en Coevorden (5,0%). Het laagste percentage is in De Wolden (3,6%).

Werkloosheid Drenthe op landelijk gemiddelde.

In de onderstaande visualisatie is de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage te zien in de periode 2007 tot en met 2017. We zien in het bovenste deel de cijfers voor de provincie Drenthe en Nederland. In 2014 was landelijk het werkloosheidspercentage het hoogst (7,4%). In de provincie Drenthe is het percentage eveneens in 2014 op het hoogste punt: 7,3% . Daarna zien we het percentage dalen. In 2017 is het percentage zowel landelijk als in Drenthe 4,9%. In het onderste deel van de visualisatie kunt u de gemeente kiezen waarvan u het werkloosheidspercentage wilt zien. Het dalende trend vanaf 2014 is overal hetzelfde.

De gemeenten vergeleken

In de kaart is te zien dat Emmen en Assen en Coevorden werkloosheidspercentages hebben die boven het provinciale gemiddelde liggen (Emmen: 6,2%, Assen 5,2% en Coevorden 5,0%). Het laagste percentage zien we in de gemeente De Wolden (3,6%). Als we kijken (door in de visualisatie het jaar te kiezen) naar het jaar 2014 waarin het werkloosheidspercentage het hoogst was zien we dat Assen en Emmen toen te maken hadden met een boven het provinciale gemiddelde liggende werkloosheidspercentage. De werkloosheidscijfers zijn gemiddelden over een heel jaar. De kwartaalcijfers verschillen door het jaar heen genomen door seizoensinvloeden zie voor de kwartaalcijfers CBS werkloosheid kwartaalcijfers.

gerelateerd

medewerkers