Wonen

Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, hangt onder meer af van de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. De kwaliteit van de woningen is bijvoorbeeld af te meten aan de ontwikkeling van de WOZ-waarde, de onderhoudsstaat van de woningen en de mate van leegstand in het gebied. Van belang voor de kwaliteit van de woonomgeving is ondermeer eventuele overlast door bijvoorbeeld rommel op straat, door geluid en door stank, stof en vuil.

gerelateerd