Huurprijzen

Woonlasten die de bewoners moeten dragen en met name de ontwikkeling daarvan spelen een rol in de leefbaarheid in een gebied. Dit geldt zowel voor koopwoningen (zie WOZ-waarden), maar ook voor de huursector. Woonuitgaven worden hier gedefinieerd als de bruto woonuitgaven in euro’s die bewoners maandelijks aan een huurwoning uitgeven.

In het kort

  • Landelijk nemen de woonuitgaven in de huursector doorlopend toe. De provincie volgt die landelijk trend, waarbij de landelijke huurprijs steeds €40,- tot €50,- hoger ligt. De verwachting is dat de groei zich doorzet.
  • In Drenthe stijgen de huurprijzen van woningen minder hard dan in Groningen en Friesland. In 2016 stegen de huurprijzen in het Noorden minder hard dan in 2015.

Drentse huurverhoging is laag ten opzichte van het Noorden en Nederland

Jaarlijks stijgen overal in de Nederland de woonuitgaven in de huursector. In Drenthe liggen de bruto huren gemiddeld €40,- tot €50,- per maand lager dan het gemiddelde van Nederland. In Drenthe zijn de bruto huurprijzen op dit moment gemiddeld €520,- terwijl de gemiddelde huurprijs in Nederland €570,- per maand is. In 2015 waren de verschillen tussen de gemiddelde bruto huren van de verschillende COROP-gebieden zeer klein.

Noord-Nederland vergeleken: Huurstijging in 2015 en 2016

In Noord-Nederland zijn de huurprijzen van woningen in 2015 veel sterker gestegen dan in 2016. Drenthe heeft in beide jaren de laagste huurstijging. Inclusief de huurharmonisatie groeiden de huurprijzen in 2015 1,8% en in 2016 1,2%. In 2015 was de provincie Groningen de sterkste stijger met een groei van 1,9% exclusief huurharmonisatie en een groei van 2,8% inclusief huurharmonisatie. In 2016 stegen de huren in Friesland het sterkste, namelijk 1,1% exclusief huurharmonisatie en 1,6% inclusief huurharmonisatie.

gerelateerd

medewerkers