Onderhoudsstaat woningen

De leefbaarheid van een gebied wordt mede bepaald door de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Slecht onderhouden woningen geven een onprettige aanblik én zijn slecht te verkopen. Dat komt niet ten goede aan de economische vitaliteit van een gebied.

In het kort

  • In de periode 1998-2015 is de onderhoudsstaat van woningen verder verbeterd.
  • In Drenthe zijn de woningen gemiddeld beter onderhouden dan in Nederland.

Drentse woningen in goede staat van onderhoud

De staat van onderhoud van de woningen in Drenthe is over het algemeen goed en verbetert bovendien nog steeds verder. In 1998 gaf 9% van de inwoners van Drenthe aan dat hun woning slecht onderhouden is. Dit was in 2015 gedaald naar 6%. Deze cijfers hebben betrekking op zowel koop- als huurwoningen.

Kijken we naar de verschillen tussen Drentse regio’s, dan zien we dat woningen in Zuidwest-Drenthe het minst goed onderhouden zijn (6% is slecht onderhouden) en in Noord-Drenthe het best (4% is slecht onderhouden).

De onderhoudsstaat van woningen in Zuidoost-Drenthe laat een opvallende verbetering zien. In 1998 vond 11% van de inwoners van deze regio dat hun huis slecht onderhouden was, tegen 5% in 2015. Het beeld is in de andere regio’s diffuser, maar ook daar is de trend positief.

De onderhoudsstaat van woningen is hiermee beter dan gemiddeld in Nederland, waar in 2015 10% van de inwoners aangaf in een slecht onderhouden woning te wonen.

gerelateerd

medewerkers