Woningvoorraad

Gebieden met een kwalitatief ondermaatse woningvoorraad hebben over het algemeen een zwakke leefbaarheidssituatie. Een kwaliteit van de woningvoorraad kenmerkt zich onder andere door de verdeling huur- en koopwoningen.

In het kort

  • Drenthe kent een groter aandeel koopwoningen dan gemiddeld in Nederland (65,8% tegen 56,9%).
  • Het aandeel particuliere huurwoningen in Drenthe ligt lager dan in Nederland (9,7% tegen 13,5%).

Lichte groei aantal woningen

Drenthe telt 219.240 woningen op 1 januari 2017. Daarmee is het aantal woningen in Drenthe bijna weer op het niveau van 2012. Het aantal woningen in Drenthe is met 5,5% gegroeid sinds 2010.

De grootste groei heeft plaatsgevonden in Noordenveld (10,9%), Hoogeveen (8%) en Meppel (7,9%) en Westerveld (6,6%) . In deze gemeenten lag de groei boven het Drentse gemiddelde.

Meer koopwoningen dan landelijk

Bijna 7 op de 10 woningen (65,8%) in Drenthe is een koopwoning, dit is ruim meer dan gemiddeld in Nederland, waar het bijna 56,9% is.  Dit betekent dus ook dat het aandeel huurwoningen in Drenthe lager is dan in Nederland. In Drenthe bestaat 34% van de woningen uit een huurwoning, in Nederland is dat 43% . De sociale huurwoningen vertegenwoordigen 25% van de woningvoorraad in Drenthe tegen 30% in Nederland. Ook het percentage particuliere huur (10%) is lager dan in Nederland (13%).

Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur dan gemiddeld in Nederland. Zie hiervoor ‘WOZ-waarde’

Gemeenten vergeleken

Meppel en Assen (beide 41%) hebben het hoogste aandeel huurwoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad. De verhouding huur/koop is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. De Wolden (25%) en Tynaarlo (26%) hebben het laagste aandeel huurwoningen.

gerelateerd

medewerkers