WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde, en met name de ontwikkeling daarvan in de loop van de tijd, geeft een indicatie van de mate waarin een gebied gewild is. Daarmee geeft het ook een beeld van de leefbaarheid in dat gebied.

In het kort

  • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Drenthe daalde van €198.000 in 2013 naar €185.000 in 2017 (-6,6%). Deze daling is sterker dan gemiddeld in Nederland (-3,1%). Vanaf 2015 is er, zowel landelijk als in Drenthe, op basis van de voorlopige cijfers voor het eerst weer een lichte stijging te zien.
  • Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur dan gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde was in 2016 €209.000, in Drenthe €182.000.

Weer lichte stijging WOZ-waarden

In alle Drentse gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de periode 2013-2017 gedaald (-6,6%). De sterkste daling deed zich voor in Emmen (-10,4), Borger-Odoorn (-10,3%), Westerveld (-9,3%). In Tynaarlo, Assen en de Wolden daalde de gemiddelde WOZ-waarde in deze periode het minst (met respectievelijk 1,2%, 2,9% en 4,6%).

In bijna alle gemeenten zien we dat vanaf 2015 de WOZ-waarden niet verder dalen, alleen in Emmen zet de daling nog door.

De gemiddelde WOZ-waarde was op basis van voorlopige cijfers in 2017 het hoogst in de gemeenten De Wolden en Westerveld, met respectievelijk €252.000 en €245.000. Emmen en Hoogeveen hadden de laagste WOZ-waarde van respectievelijk €147.000 en €163.000. De verschillen tussen de gemeenten lijken gelijk te blijven.

Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur dan gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde was in 2017 €216.000, in Drenthe €185.000.

Gemeenten vergeleken

De gemiddelde WOZ-waarde was op basis van voorlopige cijfers in 2016 het hoogst in de gemeenten De Wolden en Westerveld, met respectievelijk €247.000 en €241.000. Emmen en Hoogeveen hadden de laagste WOZ-waarde van respectievelijk €148.000 en €161.000. De verschillen tussen de gemeenten lijken gelijk te blijven.

gerelateerd

medewerkers