WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde, en met name de ontwikkeling daarvan in de loop van de tijd, geeft een indicatie van de mate waarin een gebied gewild is. Daarmee geeft het ook een beeld van de leefbaarheid in dat gebied.

In het kort

  • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Drenthe daalde van €211.000 in 2011 naar €181.000 in 2015 (-14,2%). Vanaf 2015 is er, zowel landelijk als in Drenthe, op basis van de voorlopige cijfers voor het eerst weer een lichte stijging te zien. Deze stijging lijkt landelijk sterker te zijn dan in Drenthe.
  • Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur dan gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde was in 2018 €230.000, in Drenthe €190.000.

Weer lichte stijging WOZ-waarden

In alle Drentse gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de periode 2011-2015 gedaald (-14,2%). De sterkste daling deed zich voor in Westerveld (-17,0%), Emmen (-17,0%), Aa en Hunze (-16,9%) en Hoogeveen (-16,8%). In Tynaarlo, Coevorden, Assen en Meppel daalde de gemiddelde WOZ-waarde in deze periode het minst (met respectievelijk 10%, 11,8%, 12,2% en 13,3%).

In bijna alle gemeenten zien we dat vanaf 2015 de WOZ-waarden licht lijken te stijgen. Dit sluit aan op het landelijk beeld. Alleen in de gemeente Emmen is deze trend nog niet te zien.

Gemeenten vergeleken

De gemiddelde WOZ-waarde was op basis van voorlopige cijfers in 2018 het hoogst in de gemeenten De Wolden en Tynaarlo, met beiden €256.000. Emmen en Hoogeveen hadden de laagste WOZ-waarde van respectievelijk €150.000 en €168.000.

Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur dan gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde was in 2018 €230.000, in Drenthe €190.000.

gerelateerd

medewerkers