Brede Welvaart: waar gaat het over?

Terug

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Geschreven op 28 september 2021

“Brede Welvaart wordt steeds meer omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar wat houden deze brede welvaart principes in voor gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties?”

De grote maatschappelijke uitdagingen in Drenthe onderstrepen het belang van een breed welvaartsperspectief. Brede welvaart vraagt van bestuurders en beleidsmakers een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: zoals hoe schoon de lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen en hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben.

Wat houdt brede welvaart precies in? En hoe kunnen we de brede welvaart van Drenten in kaart brengen en verder versterken? Bekijk het in onze video.

Vergroten brede welvaart

Drenthe kent naast vergrijzing en ontgroening, stevige sociale opgaven op het terrein van zorg, wonen, onderwijs, voorzieningen en arbeidsmarkt. Ook de energietransitie vraagt om veel aandacht, net als de stapeling van (sociaal) economische problematiek in sommige regio’s; hoge (jeugd)werkeloosheid, veel laaggeletterden, gezinnen in armoede. Dit zijn grote maatschappelijke uitdagingen die het belang van een breed welvaartsperspectief nog meer onderstrepen.

Daarnaast zien we dat de huidige coronacrisis fungeert als een katalysator van bestaande problematiek in de Drentse samenleving. De crisis heeft een grote impact op het leven van veel Drenten en ook hier zien we het belang van een breed welvaartsperspectief. Wie een volledig beeld wil hebben van de impact van de coronacrisis kijkt naar de bredere maatschappelijke effecten, in plaats van alleen te oog te hebben voor de effecten op de volksgezondheid en het bruto binnenlands product.

Trendbureau Drenthe draagt bij aan het vergroten van de brede welvaart

Drenthe kent zoals gezegd grote maatschappelijke uitdagingen. Forse investeringen zijn nodig om alle Drenten, en speciaal de meest kwetsbare, een perspectief op een goede toekomst te geven. Trendbureau Drenthe draagt bij aan het vergroten van de brede welvaart in Drenthe. Dit doen wij door integraal naar de acht brede welvaartdimensies (figuur 1) te kijken. Vanuit deze acht dimensies geven we inzicht in trends en ontwikkelingen van de leefsituatie van inwoners in Drenthe. Centraal staat altijd het perspectief van mensen zelf. Het gaat hierbij om de kwaliteit van leven, de mate waarin inwoners in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en hoe zij de veranderingen in hun leefomgeving ervaren.

Trendbureau Drenthe wil hét verschil maken door inzicht te geven in sociale trends en ontwikkelingen en in de leefsituatie van de Drenten. Ons werk helpt bij het afwegen van keuzes voor bestuur en beleid. Met cijfers en onafhankelijke analyses streven wij naar een beter geïnformeerde discussie over onze regio.

Figuur 1: Brede welvaartdimensies

cirkel brede welvaart aspecten

Aan de slag met Brede Welvaart?

De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar wat betekent dat voor gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties? Om bestuurders en beleidsmakers goed te informeren over het concept ’brede welvaart’ en de wijze waarop je de Monitor Brede Welvaart kunt benutten, organiseren wij kennissessies over Brede Welvaart.

Heeft je gemeente of organisatie interesse in een kennissessie over Brede Welvaart? We geven middels (online) bijeenkomsten meer inzicht in het concept Brede Welvaart, de wijze waarop dit wordt gemonitord en hoe je meer zicht krijgt op de ontwikkeling van de brede welvaart in Drenthe. Voor interesse kun je contact opnemen met één van onze collega’s.

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers