Ben Venema

“Durf te denken.”

Ben heeft een brede interesse voor publiek management, beleid en advies. Met een grote dosis flexibiliteit, creativiteit en oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen kijkt hij naar en pakt hij tal van sociaal-maatschappelijke vraagstukken samen aan. Hij legt daarbij de focus op een juiste combinatie van top-down en bottom-up beleid. Thema’s waarin hij werkt zijn burgerkracht, leefbaarheid en krimp.

Ben studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ben is actief in het team Burgerkracht en Overheidsparticipatie. Hij wil daarbij de burgers zoveel mogelijk in hun eigen kracht laten staan. Daarin is de uitdaging om verschillende partijen met soms tegengestelde belangen bij elkaar te brengen, om samen tot een oplossing te komen.

Ook houdt Ben zich bezig met de Ideeënbank als aspirerend Ideeënmakelaar.

medewerker

Ben Venema

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn