Chiem Tuil

“Het belang van hoe iets het beste van theorie naar de praktijk gebracht kan worden moet niet onderschat worden.”

Chiem bestudeert graag de mens. In 2018 heeft hij de master Klinische Psychologie voltooid, met twee masterscripties met bijbehorende onderzoeken. Deze onderzoeken gingen in op de mens en literatuuronderzoek, waardoor de interesse en het plezier in onderzoek werd gevoed. De vragen die Chiem aanspreken zijn onder andere: Wat houdt de mens bezig binnen een bepaalde situatie? Hoe gaat iets van theorie naar praktijk?

Chiem hoopt verder de diepte in te duiken op het gebied van onderzoek bij CMO STAMM. Hij is gedreven, nieuwsgierig en resultaatgericht.

Bij CMO STAMM zal Chiem zich binnen het team Armoede bezighouden met de vraagstukken rond armoede en schuld(hulpverlening). Daarnaast zal hij zich breder oriënteren bij de andere thema’s.

medewerker

Chiem Tuil MSc

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn