Henk ten Brinke

Henk ten Brinke

Henk houdt zich voornamelijk bezig met organisaties en instellingen die actief zijn op het terrein van onderwijs, zorg & welzijn en arbeidsinpassing/sociale zekerheid. Rollen die hij daarbij veelal hanteert, zijn die van procesbegeleider, (dag)voorzitter, ontwikkelaar, adviseur of projectleider. Ook is hij actief in het genereren en aan elkaar verbinden van (financiële) middelen vanuit instellingen en (Europese) fondsen om gezamenlijke doelen te realiseren.

Het ontwikkelen van een visie en ingewikkelde processen en samenwerkingsrelaties ontrafelen, vormen een uitdaging voor Henk. Het is zijn kracht om met bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten, instellingen en organisaties te komen tot een praktische aanpak. Naast het vertalen van wetgeving naar de dagelijkse praktijk zijn voor Henk het uitvoeren van vooronderzoek en genereren van kwantitatieve gegevens (bijna) altijd de basis om te komen tot een plan en daaruit voortvloeiende activiteiten.

Henk is zijn loopbaan gestart in het vormingswerk jongvolwassenen in 1982 in de stad Groningen en daarna in de gehele provincie. Met name voor jongeren met een beperking en randgroepjongeren. Hij hield zich niet alleen bezig met lesgeven maar ook met toeleiding naar (jeugd)zorg en de arbeidsmarkt. Daarna is hij een aantal jaren als teamleider actief geweest binnen het mbo bij de afdeling zakelijke dienstverlening. Ook deed hij veel kennis op over Europese projecten en ESF.

Henk is adviseur op het gebied van:

  • Aanpak voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking
  • Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
  • Transformatie/transitie jeugdzorg
  • Europa

Adviseur

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter