Jelmer Bouter

“De wereld kan niet worden begrepen zonder getallen, maar de wereld kan niet begrepen worden met getallen alleen.”

Na de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten (2015) werkte Jelmer voor de gemeente Alphen aan den Rijn en bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze werkzaamheden wekten zijn interesses binnen het sociale domein op. Mede hierdoor raakte hij geïnteresseerd in hulpbehoevenden binnen de samenleving en de ontwikkeling van maatschappelijk beleid.

Tijdens zijn studies en eerdere werkzaamheden deed Jelmer ervaring op met het verzamelen en analyseren van grote databestanden, waaronder enquêteonderzoeken. Als data-analist en onderzoeker bij Trendbureau Drenthe gaat Jelmer aan de slag bij de programmateams Brede Welvaart en Gezondheid & Welzijn.

Jelmer voltooide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam een bachelor Geschiedenis met Educatieve minor. Daarna behaalde hij een pre-master en master Demografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

medewerker

Jelmer Bouter MSc BA

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn