Marian Feitsma

“complexe vraagstukken analyseren en er helder over rapporteren

Marian is vooral van:
• complexe vraagstukken analyseren en er helder over rapporteren;
• verbinden van onderzoek, beleid en uitvoering;
• betrekken en verbinden van verschillende partijen;
• resultaten laten zien; meerwaarde realiseren voor de opdrachtgever.
Als het om inhoud gaat staan vernieuwingen in zorg en welzijn centraal in Marians huidige werk. Soms gaat het daarbij om grote, langdurige projecten, zoals de Zorgmonitor Groningen en mentorprogramma KANS 050, dan weer om kortlopende opdrachten, zoals het schrijven van een gemeentelijke Wmo-beleidsnota of het onderzoeken van de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg voor een woningcorporatie.
Marian studeerde na het gymnasium B pedagogische en andragogische wetenschappen. Om niet alleen theoretisch maar ook praktisch sterk te staan behaalde ze ook de diploma’s sociale academie, persoonlijke effectiviteit in het sturen van veranderingen en tienvingerblind machineschrijven. In verschillende functies bij de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties maakte zij zich – uiteraard met vallen en opstaan – zeer goede adviesvaardigheden eigen.

Contact

06 526 893 57
m.feitsma@trendbureaudrenthe.nl

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur
medewerker