Marieke Seip

Marieke houdt van strategische vraagstukken. Door haar achtergrond en ervaring in het ruimtelijk domein (planoloog) en haar ervaring in het sociaal domen kijkt en denkt ze breed en vanuit meerdere perspectieven. Haar academische achtergond (PhD) maakt dat ze kennis en kennisontwikkeling een warm hart toedraagt. De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Deze ontrafelen op basis van kennis en van daaruit weer koers te kiezen is wat ze graag doet. Marieke is sterk in ‘platslaan’, zoals ze het noemt. Ingewikkelde dingen ontrafelen en weer makkelijk maken. En daar verschillende partijen en organisaties bij betrekken om samen verder te ontwikkelen.

Marieke is op interimbasis onze directeur-bestuurder. Voordat ze bij CMO STAMM begon was ze jarenlang concerndirecteur bij een 100.000 plus gemeente. Verantwoordelijk voor het sociaal domein, regionale samenwerking en de samenwerking met allerlei partners. Sturen op samen innoveren, vanuit verbinding en logische rolneming/verdeling. En werkend vanuit haar overtuiging dat het allemaal mensenwerk is en daarmee (persoonlijk) leiderschap en verbinding verrijkend is.

medewerker

interim directeur-bestuurder Marieke Seip

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Deze ontrafelen op basis van kennis en van daaruit weer koers te kiezen is wat Marieke graag doet.

  • Mail
  • LinkedIn