Marja Janssens

“Durf buiten bestaande kaders te treden en grenzen te verleggen.”

Marja heeft een diep doorleefde visie op participatie. Haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze steeds aan de voorkant van maatschappelijke ontwikkelingen aan de slag wil zijn. Om dat goed te laten werken, hanteert Marja als uitgangspunt dat je steeds weer buiten bestaande kaders moet durven treden en grenzen moet willen verleggen.

Marja is sterk in het vertalen van praktijk naar beleid, bestuur & politiek én andersom. Ze zet haar expertise op het gebied van maatschappelijke vernieuwing graag in. Helderheid en enthousiasme zijn kenmerkende eigenschappen voor Marja. Zij luistert actief, brengt problemen terug tot de kern en denkt vervolgens vanzelfsprekend in oplossingen. Sterke punten van Marja zijn onder meer het overzicht houden en geven, samenwerken, mensen stimuleren om hun talent in te zetten, zorgen voor draagvlak en verandering en bewerkstelligen dat veranderingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Marja is een ervaren (sociaal) onderzoeker en adviseur in binnenland, in Europees verband en ver daar buiten. Ze heeft veel expertise waar het gaat om integratie- en diversiteitvraagstukken, het combineren van arbeid en (mantel)zorg, krimp- en leefbaarheidsvraaggstukken. Ook deed ze ruime ervaring op in projectontwikkeling, advies en evaluatie en onderzoek op die terreinen.

Haar studies Sociale Geografie en Niet-Westerse Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vormden de springplank voor een lange carrière in internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s in Afrika. Weer terug in Nederland maakte ze eerst de overstap naar Partoer en Enova om vervolgens naar CMO STAMM (en de onderdelen Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe) te gaan.

Marja houdt zich bezig met de thema's krimp, leefbaarheid en sociaal economische vitalisering van het platteland. Ze is lid van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland en verantwoordelijk voor de monitor leefbaarheid Drenthe. Binnen het sociale domein adviseert Marja gemeenten op het terrein van monitoring & verantwoording.

medewerker

drs. Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Recente publicaties van Marja Janssens

Verkiezingen

Ervaringen en meningen over de gemeenteraadsverkiezingen

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona