Meer lezen, beter in taal

Terug

Meer lezen, beter in taal

Geschreven op 25 november 2019

“Mooi om te zien hoe kinderen en hun ouders genieten van de ontmoetingen, niet alleen met boeken, maar ook met schrijvers.”

Om goed technisch en begrijpend te leren lezen is het van belang dat kinderen veel lezen of vaak worden voorgelezen. Er zijn veel mooie, spannende en interessante kinderboeken en elk jaar worden er nieuwe boeken uitgegeven. Het Mooi Kinderboekenfestival in Hoogeveen liet dit eind vorig schooljaar op een uitnodigende wijze zien. In en om De Tamboer kwamen 18 kinderboeken tot leven en konden kinderen zich (soms letterlijk) onderdompelen in boeken en de verhalen meebeleven.

Heb jij misschien olifant gezien?

In een luchtkussendoolhof zoeken kinderen de olifant. Tijdens een rechtszaak (voorgezeten door iemand die in het dagelijks leven ook rechter is) oordelen kinderen over dilemma’s die De Zweetvoetenman oproept. Buiten liggen voorwerpen en kussens in allerlei Kleuren en verderop is een levendige Markt met veel stalletjes met allerlei attributen. Het Mooie Kinderboekenfestival laat niet alleen mooie kinderboeken tot leven komen. De kinderen maken ook kennis met verschillende schrijvers van kinderboeken. Het beléven van boeken, een duik nemen in boeken, is iets wat in deze vorm nog niet bestond. Het maakt kinderen enthousiast voor boeken en stimuleert hun fantasie. Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten is het festival een bron om ideeën op te doen.

Regionale uitstraling

Het Mooi Kinderboekenfestival werd voor de derde keer georganiseerd en deze keer voor het eerst in Noord-Nederland. Mevrouw Anke de Jong, programmamaker Taal en Lezen van de bibliotheek in Hoogeveen, vertelt hoe haar collega’s door contacten met de Stichting Kleine Lettertjes in aanraking kwamen met Mooie Kinderboekenfestival. Na een kijkje op het festival in Amsterdam werd besloten dit ook naar Hoogeveen te halen. De organisatie ervan was niet alleen in handen van de landelijke stichtingen, zoals Stichting Lezen. Ook plaatselijk is er samengewerkt met de Stichting Welzijnswerk Hoogveen (SWW), De Tamboer, de boekenwinkels en de gemeente. Veel aandacht was er om het festival bekend te maken. Dit resulteerde in zo’n 250 bezoekers.

Bijzondere ontmoetingen

Op de vraag “Wat vond  je zelf het mooist van het Kinderboekenfestival?” antwoordt Anke de Jong: “De bijzondere sfeer. Maar ook om te zien hoe kinderen en hun ouders genieten van de ontmoetingen, niet alleen met boeken, maar ook met schrijvers. Zoals het schrijversechtpaar Ingrid en Dieter Schubert, bekend van de boeken over Beer en Egel, Platvoetje, Monkie en Woeste Willemen. Maar ook de kinderdichter, waarmee ter plekke een gedicht kon worden gemaakt.”
Het Mooie Kinderboekenfestival krijgt een vervolg. April volgend jaar is de officiële try-out in de bibliotheek in Hoogeveen. Zes andere kinderboeken komen dan aan bod.

Activiteiten die het voorlezen en lezen stimuleren

De bibliotheek in Hoogeveen kent veel activiteiten die het voorlezen en lezen stimuleren, zowel in het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de Taaltas voor kleuters, Bibliotheek op School, de leesconsulenten in het voortgezet onderwijs, collectievorming,  het bezoeken van de brugklassen en de inzet van de bibliotheek voor de Internationale Schakelklas. Daarnaast is ook de Stichting Welzijnwerk Hoogeveen (SWWH) actief op dit terrein door voor te lezen bij mensen thuis en voorleessessies te houden in wijkcentra. Voor deze activiteiten is veel belangstelling en bestaat zelfs een wachtlijst. De bibliotheek wil de komende periode het accent leggen op de jonge kinderen en de voorschoolse voorzieningen. BoekStart geeft daarvoor een goede mogelijkheid.

Meer informatie

06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com