Meerjarenagenda Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Terug

Meerjarenagenda Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Geschreven op 14 april 2021

“Meerjarenagenda geeft inzicht in de regionale opgaven en ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse ouderen”

Over de Alliantie Drentse zorg met Ouderen

In Drenthe zijn veel initiatieven op het gebied van ouderenzorg. Al eerder werd er een versnipperd zorglandschap geconstateerd rond ouderen  en is er behoefte om de krachten te bundelen. Eind 2018 is er door het Drents Zorglandschap (VDG Gezondheid& Welzijn, Zilveren Kruis en Provincie) samenwerking gezocht met welzijn, zorgaanbieders en ouderen in de Alliantie Drentse zorg met Ouderen. Voor de Alliantie zijn de opgaves, met bijbehorende urgente thema’s, wensen en behoeften van ouderen leidend voor deze integrale en regionale samenwerking.

Om een sluitende keten voor ouderen en daarmee ook een integrale aanpak te realiseren, is er samenwerking nodig tussen gemeenten, verzekeraars, aanbieders van zorg, welzijn en wonen, relevante kennisinstellingen en ouderen. De Alliantie heeft daarom ingezet om door te ontwikkelen op het gebied van samenwerking en op de inhoud. Voor het realiseren van dit samenwerkend netwerk en borging, is een subsidie aanvraag Start Regio Impuls (2019) aangevraagd en toegekend.

Meerjarenagenda 2020-2022 Alliantie Drentse zorg met Ouderen

Als vervolg op de toekenning van de subsidie Start Regio Impuls (2019) heeft de Alliantie een meerjarenagenda 2020-2022 opgesteld. De visie, ambitie en doelen zijn samengebracht in de Meerjarenagenda voor 2020-2022. Thema's die naar voren komen zijn:

  • Monitoren en Leren
  • Grensvlakken
  • Wonen, Zorg en Welzijn
  • Persoonsgerichte zorg
  • Digitaal kennisplatform Alliantie
  • Ouderparticipatie

De komende jaren zal de Alliantie Drentse zorg met Ouderen inzetten op een sluitende keten en integrale aanpak voor en met ouderen en alle samenwerkende partners in verschillende sectoren.

Lees hier de (verkorte versie van) de Meerjarenagenda 2020-2022 van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

 

In de Alliantie vertegenwoordigen de onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen:

logo's

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers