Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Terug

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Geschreven op 23 april 2021

“Jongvolwassenen zijn het meest ontevreden ontevreden over de energiezuinigheid van de woning. Jongvolwassenen lijken hier meer waarde aan te hechten dan oudere leeftijdsgroepen.”

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau onder ruim 8.000 noorderlingen.

In oktober 2020 zijn de inwoners van de drie noordelijke provincies (Drenthe, Groningen, Fryslân) via de burgerpanels bevraagd. Iedere twee jaar worden de inwoners vragen gesteld over de leefbaarheid in hun provincie. De mate van tevredenheid over de woning en de woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid en de tevredenheid met het leven, oftewel de brede welvaart. Door de toename van het aantal huishoudens is de vraag naar woonruimte in de afgelopen jaren toegenomen. In combinatie met minder nieuwbouw leidt dit tot stijgende huizenprijzen en hogere huren. Met name voor starters en jongvolwassenen (18-34 jaar) is het daardoor moeilijker een betaalbare woning te vinden. Hoe denken zij zelf over wonen?

Energiezuinigheid en betaalbaarheid lager beoordeeld

Met een rapportcijfer van een 7,7 gemiddeld zijn jongvolwassenen behoorlijk tevreden over hun woning en woonomgeving. We zien echter ook dat de jongvolwassenen duidelijk lager scoren dan andere leeftijdsgroepen. Het meest ontevreden zijn zij over de energiezuinigheid van de woning. Jongvolwassenen lijken hier meer waarde aan te hechten dan oudere leeftijdsgroepen. Ook over de betaalbaarheid van woningen zijn jongvolwassenen minder tevreden vanwege de stijgende huizenprijzen.

Jongvolwassenen hebben vaker een verhuiswens. Dat gaat voor deze leeftijdsgroep veelal samen met life events zoals samenwonen of gezinsuitbreiding, maar ook de tevredenheid met de huidige woning zijn belangrijke redenen om te willen verhuizen. Een verhuiswens staat echter niet gelijk aan vertrekken.

Blijvers vaak hoogopgeleid

De ‘blijvers’ zijn tevreden over hun woonomgeving. Zij vinden het prettig dat er veel vrienden en familie in de buurt wonen. Ook vinden zij dat zij in een prettige buurt wonen met veel sociale contacten. Wat opvalt is dat de blijvers relatief vaak hoogopgeleid zijn en dat er geen verschil is tussen jongvolwassenen wonende in de stad of op het platteland. De blijvers studeren meestal niet (meer) en hebben geen moeite met het rondkomen van hun inkomen.

Uitdaging voor komende tijd

Om te zorgen dat jongvolwassenen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen zullen er voldoende woningen voor hen beschikbaar moeten zijn. Vanwege de krappe woningmarkt en hoge huizenprijzen is dit een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.

Webinar KKNN

De uitkomsten van dit onderzoek zijn op donderdag 22 april 2021 gepresenteerd tijdens een webinar van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) over woontrends in Noord-Nederland.

Bekijk het feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers