Minimaal 6% van de Drenten ervaart problemen met digitale communicatie

Terug

Minimaal 6% van de Drenten ervaart problemen met digitale communicatie

Geschreven op 5 juni 2020

“Waarschijnlijk ligt het aantal in de werkelijkheid nog wat hoger, aangezien de panelleden allemaal vaardig genoeg zijn om een digitale vragenlijst in te vullen.”

De maatregelen rondom corona zorgen ervoor dat veel mensen meer gebruik moeten maken van digitale middelen, voor werk, onderwijs of persoonlijke contacten. Helaas brengt dit voor sommige mensen problemen met zich mee. 6% van de leden van het (digitale) Drentse Panel geeft aan problemen te hebben.

Tussen 8 en 23 april heeft Trendbureau Drenthe ruim 900 panelleden in de provincie Drenthe bevraagd naar hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Eén van de onderwerpen is de ervaren problemen met digitale communicatie, nu contact vaker via internet en telefoon verloopt. 58 van de 913 panelleden gaven aan dat zij hier inderdaad problemen van ondervinden. Waarschijnlijk ligt dit aantal in de werkelijkheid nog wat hoger aangezien de panelleden allemaal ook vaardig genoeg zijn om een digitale vragenlijst in te vullen.

De meest genoemde oorzaak van de problemen is dat panelleden moeite hebben om met computer-, of beeldbelprogramma’s te werken. Op de voet volgen het gebrek aan geschikte telefoon, computer of tablet en geen of onvoldoende internetverbinding.


Ben je benieuwd naar deze uitkomsten, maar dan in Groningen? Sociaal Planbureau Groningen heeft hetzelfde onderzoek uitgevoerd onder de ruim 3.700 leden van het Groningse Panel. Door de grootte van dit panel kunnen we voor Groningen dan ook meer uitkomsten laten zien! Lees het artikel: Problemen met digitale communicatie vooral in leeftijdsgroep 35 tot 49 jaar

Voor andere uitkomsten van het corona panelonderzoek in Drenthe zie: https://www.onderzoek.in/corona/drenthe/

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers