Monitor Brede Welvaart Drenthe: Het gaat goed in Drenthe, maar welvaart en welzijn niet gelijk verdeeld

Terug

Monitor Brede Welvaart Drenthe: Het gaat goed in Drenthe, maar welvaart en welzijn niet gelijk verdeeld

Geschreven op 30 augustus 2022

“Net als voorgaande jaren zien we dat Drenten zeer positief zijn met het leven. Ze geven het leven gemiddeld een 7,9.”

Dinsdag 30 augustus presenteert Trendbureau Drenthe de Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021. De monitor wordt overhandigd aan Hans Kuipers, Gedeputeerde Provincie Drenthe. In de monitor is te zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Drenthe ontwikkelt. Het gaat goed in Drenthe, maar dat geldt lang niet voor iedereen.

Bekijk de Monitor Brede Welvaart Drenthe

Het is goed wonen, leven en werken in Drenthe

Net als voorgaande jaren zien we dat Drenten zeer positief zijn met het leven. Ze geven het leven gemiddeld een 7,9. Dit beeld wordt bevestigd in recente rapporten van de Rabobank. Noord en Zuidwest-Drenthe zijn de regio’s met de hoogste brede welvaart (brede welvaartsindicator). Hier zijn de mensen over het algemeen gezond, hoog opgeleid, gelukkig en tevreden met hun huis. Daarnaast is de veiligheid hoog en de werkloosheid laag in deze gebieden.”

Niet overal en voor iedereen

Toch gelden deze hoge brede welvaartscijfers niet overal en voor iedereen in Drenthe. Zo zien we een aantal leefbaarheidsvraagstukken in Zuidoost-Drenthe, het gebied met de laagste brede welvaart. Gemeenten in Zuidoost-Drenthe blijven met name achter, op het gebied van gezondheid en sociaaleconomische problematiek. Dit lijkt geen effect te hebben op de tevredenheid met de woon- en leefomgeving, want de ervaren leefbaarheid is er onverminderd hoog en al jaren stabiel.

Wel constateren we dat problemen zich gemakkelijk opstapelen, waardoor kwetsbare groepen steeds meer op achterstand komen. De huidige inflatie en sterk oplopende voedsel- en energieprijzen brengt daarbij steeds meer gezinnen in zware financiële problemen. Deze vraagstukken vragen om blijvend gerichte aandacht om te voorkomen dat verschillen in Drenthe groter worden en om optimale kansen te creëren voor mensen in die regio

Meer ouderen, minder jongeren, en vooral kleinere huishoudens

De samenstelling van de bevolking verandert sterk. Deze trend is al langer aan de gang en zet onverminderd door. Drenthe heeft te maken met steeds meer ouderen (65-plussers), terwijl ook de groep ‘oudere ouderen’ (80-plussers) sterk groeit. Door de forse groei van deze groepen gaat de zorgvraag flink toenemen. Ook de druk op een steeds kleiner wordende groep mantelzorgers gaat  toenemen, terwijl zij nu al geregeld overbelast zijn. Door de veranderingen in de samenstelling van de bevolking is de vraag naar woningen voor gezinnen teruggelopen. In de komende periode moet er meer ingezet worden op een ander type woningen – meer voor starters, voor kleinere huishoudens, huishoudens met een kleine beurs en ouderen, en minder voor gezinnen – om een mismatch op de Drentse woningmarkt te voorkomen.

Krimpende beroepsbevolking bottleneck komende jaren

In Drenthe krimpt de groep jongeren en daalt de beroepsbevolking. Daar komt nog bij dat er relatief veel hoger opgeleide (jongere) mensen de regio verlaten. De toenemende personeelstekorten vormen nu al een belangrijk hoofdpijndossier voor de hele Drentse economie. Dit vraagt om structurele oplossingen om zoveel mogelijk Drenten te laten werken, maar ook creatieve oplossingen om met minder mensen de Drentse economie toch vitaal te houden.

Iedereen mee in de klimaatadaptatie en energietransitie

Klimaatverandering, dat gepaard gaat met stijging van de temperatuur, forse periodes van droogte en extreme regenval, heeft aanzienlijke effecten op de Drentse natuur, het karakteristieke landschap en de biodiversiteit. Daar bovenop is een overmaat aan stikstofneerslag één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit. Klimaatadaptatie en de energietransitie is een opgave die geldt voor iedereen: voor overheden, bedrijven en voor inwoners. Een ruime meerderheid van de Drenten maakt zich zorgen om de klimaatverandering en is bereid om energie te besparen. Extra aandacht moet uitgaan naar mensen met weinig of beperkte middelen om zelf maatregelen te kunnen nemen.

Brede welvaart: een nieuwe manier van kijken

Welvaart staat in onze alledaagse werkelijkheid voor veel meer dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. Het wordt steeds duidelijker dat we anders moeten groeien, met meer aandacht voor het welzijn van iedereen. In het hier en nu, maar vooral ook met het oog op een goede toekomst van onze (klein)kinderen. Wonen, economie en klimaat zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met elkaar. Gezondheid, welzijn, een veilige, groene en schone leefomgeving: het zijn allemaal zaken die mede de brede welvaart bepalen.

Over de Monitor Brede Welvaart Drenthe

Deze Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021 geeft een actueel beeld van de brede welvaart in de provincie Drenthe. Het kan worden gezien als een vervolg op de Monitor Leefbaarheid Drenthe, die Trendbureau Drenthe in 2016 en 2018 heeft uitgevoerd. De monitor maakt helder welke maatschappelijke vraagstukken spelen in Drenthe en in welke regio’s of gemeenten interventies gewenst zijn om de brede welvaart te versterken. Trendbureau Drenthe heeft de Monitor Brede Welvaart Drenthe ontwikkeld. De Monitor Brede Welvaart Drenthe is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Herbert Rolden

Herbert Rolden

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers