Natuur, Milieu en Energietransitie belangrijke thema’s Drents Panel

Terug

Natuur, Milieu en Energietransitie belangrijke thema’s Drents Panel

Geschreven op 12 januari 2022

“Ruim 1.100 panelleden lieten ons weten welke thema’s zij interessant vinden voor toekomstige vragenlijsten onder het Drents Panel. De woordenwolk geeft daarvan een impressie.”

We bevragen het Drents Panel regelmatig over actuele thema’s die in Drenthe spelen, zoals de Impact van corona, Ervaren leefbaarheid in dorpen en wijken en Veranderingen in de zorg. Over elk onderwerp delen panelleden hun ideeën met ons. Daar zijn wij erg blij mee. Nu het Drents Panel is uitgebreid, zijn we erg benieuwd welke thema’s de (nieuwe) panelleden zélf interessant vinden. Vooral Natuurbehoud, Milieu en klimaat en de Energietransitie zijn thema’s die volgens panelleden vaker aan bod mogen komen.

Er zijn een aantal overkoepelende thema’s die er duidelijk uitspringen:

  • De onderwerpen Natuur, Milieu, Klimaat en Energietransitie komen het vaakst naar voren. In relatie tot deze onderwerpen wordt veel gesproken over de impact van klimaatveranderingen op onze manier van wonen en leven. Ook het behoud van het unieke Drentse landschap wordt veel genoemd, mede in relatie tot landbouw en zonne- en windenergie.
  • Ook noemen panelleden veelvuldig aspecten die raken aan de Leefbaarheid. Panelleden noemen vooral onderhoud openbare ruimte (wegen, paden en groen), bereikbaarheid en mobiliteit, behoud van voorzieningen, vergrijzing, (verkeers)veiligheid, verenigingsleven en sociale verbodenheid.
  • Wonen. Vooral de woningnood en beschikbaarheid van passende (huur)woningen, woningen voor starters en ouderen en verduurzaming van woningen blijken belangrijke onderwerpen.
  • Ook het Functioneren van Drentse gemeenten en de provincie wordt genoemd als thema waar de panelleden graag over bevraagd willen worden. Hier hangen ook onderwerpen als Politiek vertrouwen, Zichtbaarheid en Participatie mee samen.

Wat gaan we met deze gegevens doen?

Trendbureau Drenthe en het Drents Parlement proberen altijd relevante onderwerpen te behandelen die in de provincie Drenthe spelen. We gaan dan ook zeker gebruik maken van de ideeën en suggesties die de leden van het Drents Panel hebben gegeven. Daarnaast luisteren we ook naar waar overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstellingen graag informatie over willen als het gaat om de ervaringen van inwoners.

De eerste vragenlijst in 2022 zal gaan over de Gemeenteraadsverkiezingen en Politiek vertrouwen. De opmerkingen van de panelleden over dit thema worden gelijk verwerkt in de vragenlijst. Andere onderwerpen die we in 2022 aan de panelleden voorleggen zijn onder meer Energietransitie en energiearmoede, de Impact van corona op Drenten en Ervaren leefbaarheid. Ook bij de opstellen van deze vragenlijsten helpt bovenstaande input van panelleden.

 

Tekst: Mariet Thalens, coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers