Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

Terug

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

Geschreven op 10 juni 2021

“De cijfers helpen bij besprekingen en initiatieven ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen.”

In de feitenbladen staan cijfers van het schooljaar 2020-2021 en eerder, gebundeld per gemeente. Hoe goed zijn leerlingen in begrijpend lezen of rekenen? Hoe beoordeelt de inspectie de scholen? Wat voor opleiding volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs? Zitten zij na drie jaar nog steeds op het adviesniveau van de basisschool? En hoe doen gemeenten het in vergelijking met provinciale en landelijke cijfers?

Deze extra uitgave wordt aangeboden door de Vereniging van Drentse Gemeenten en de Provincie Drenthe. De cijfers helpen bij besprekingen en initiatieven ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen.

De feitenbladen zijn alleen digitaal beschikbaar. De Drentse Onderwijsmonitor staat online op de website van Trendbureau Drenthe. De monitor geeft informatie over leerlingen/studenten en scholen in Drenthe, van basisonderwijs tot en met universiteit.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers