Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten

29 mei 2018

In de feitenbladen staan de cijfers van het schooljaar 2016-2017 en daarvoor, per gemeente gebundeld. We zoomen daarmee in op ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs binnen een gemeente. Nieuw zijn de gegevens over het aantal scholen dat met de eindtoets onder, op of boven de inspectienorm scoort.

Deze extra uitgave wordt aangeboden door de Vereniging van Drentse Gemeenten en de Provincie Drenthe, en is een uitgave van het Trendbureau Drenthe. De cijfers helpen bij besprekingen en initiatieven ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen.

De feitenbladen vormen een aanvulling op het rapport Drentse Onderwijsmonitor 2017 dat in maart 2018 is uitgebracht. De bladen zijn alleen digitaal beschikbaar.

>> Bekijk de feitenbladen Drentse Onderwijsmonitor 2016-2017 per gemeente.